Valdemarsvik – medborgarlöften

Lokalpolisområde Norrköping och Valdemarsviks kommun har kommit överens om medborgarlöfte för 2018-2019.

Löftet utgår från en lokal problembild som tagits fram och prioriterats genom medborgardialog. Problembilden som kom fram är drogrelaterad, främst en narkotikaproblematik .

Medborgarlöfte som polis och kommun tillsammans arbetar med 2018-2019

 • Vi ska genomföra informationsinsatser på föräldramöten gällande narkotika.
 • Vi kommer att aktivt arbeta mot droger i trafiken
 • Narkotikasök med narkotikahund kommer att ske på Vammarskolan
 • En drogpolicy ska tas fram//revideras för Vammarskolan
 • Vi ska kontinuerligt fokusera på vilka ungdomar som hanterar narkotika

 Uppföljning Handlingsplan T3 2018

Uppföljning Medborgarlöften T3 2018

 

Polisen och kommunen formulerar gemensamt medborgarlöfte för 2016-2017:

 • Att arbeta för en bättre trafiksäkerhet i kommunen.

Det ska åstadkommas genom bland annat följande aktiviteter:

 • Gemensamma trygghetsvandringar gällande trafiksituationen i kommunen.
 • Gemensamt utbilda elever i skolan gällande konsekvenser av brott.
 • Polisen ska genomföra flygande inspektioner av fordon i kommunen.
 • Gemensamma informationsinsatser på föräldramöten gällande konsekvenser av brott.
 • Polisen kommer mer frekvent kontrollera hastigheten vid 30km/h-sträckor utanför skolor.
Till toppen