JavaScript är inte påslaget i din webbläsare. Vi rekommenderar att javacsript är aktiverat i webbläsaren, för bästa användning av webbplatsen.
Sök på polisen.se

Medborgarlöfte i Vallentuna

En synligare polis på upplevda otrygga platser i Vallentuna

Medborgarlöften är en del av Polismyndighetens långsiktiga brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete. Medborgarlöften gäller från polis och kommun till medborgare.

Löftet gäller under 2017

Lokala medborgarlöften utgår ifrån genomförda medborgardialoger, medarbetardialoger och samverkansdialoger samt brottsstatistik där en gemensam lägesbild identifierats i Vallentuna kommun.

Utgångspunkten för detta löfte är ett polisiärt och kommunalt åtagande.
Situationen idag

Till lokalpolisområde Täby hör fem stycken kommuner:
Vallentuna, Danderyd, Täby, Vaxholm och Österåker.

Vid medborgardialog i Vallentuna kommun under våren 2016 har medborgarna framför allt uttalat en önskan av:

  • En synlig polis för att öka den upplevda tryggheten.
  • Bra belysning utomhus.

Det här ska vi göra

  • Polisen ska kontinuerligt genomföra rutinmässiga trygghetspatrulleringar med uniformerad personal på utvalada platser på tidpunkter som upplevs otrygga i Vallentuna kommun.
  • Kommunen kommer aktivt verka för att utöka den ideella nattvandringen på utvalda platser som upplevs otrygga enligt medborgardialogen.
  • Kommunen kommer under 2017 förbättra gatu- och vägbelysningen i kommunen.

Förväntad effekt

Syftet med detta medborgarlöfte är att tillgodose de önskemål medborgarna framfört i medborgardialogen kopplat till respektive lägesbild i Vallentuna kommun.

Genom ovan beskriven åtgärd i Vallentuna kommun förväntas den upplevda tryggheten att öka på dessa platser som nämnts i medborgardialogen som ”hot spots”.

Följ med i hur det går 

Arbetet med medborgarlöftet skall utvärderas kontinuerligt under året och kommer kommuniceras till medborgarna på polisens och kommunens hemsida/sociala medier/lokal media för att medborgarna kontinuerligt ska få en uppföljning på hur arbetet går.

 

Till toppen