Vallentuna – medborgarlöften

Medborgarlöften gäller 2019-2020 och är en del av Polismyndighetens långsiktiga brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete. Det är ett åtagande gentemot medborgarna som polis och kommun gör i samverkan.

Dessa medborgarlöften utgår från genomförda medborgar-, medarbetar- och samverkansdialoger samt analys av lokal brotts- och trygghetsstatistik.

Situationen idag

I Vallentuna kommun finns ett behov av:

  • En mer synlig polis för att öka den upplevda tryggheten.
  • Att Vallentunas miljö ska vara trygg och snygg.
  • Att främja goda förutsättningar för barn och ungdomars uppväxtvillkor.

Det här ska vi göra

  • Polisen ska kontinuerligt genomföra rutinmässiga trygghetspatrulleringar med uniformerad personal på utvalada platser på tidpunkter som upplevs otrygga i Vallentuna kommun.
  • Kommunen ska verka för att utöka användandet av appen "Tryggt och Snyggt".
  • Främja goda förutsättningar som stärker ungas psykiska hälsa och minskar användandet av alkohol och narkotika.

Förväntad effekt

Genom ovan beskrivna åtgärder i Vallentuna kommun förväntas känslan av trygghet att öka på utvalda platser som anses vara "hot spots". Kommunens miljöer ska upplevas som attraktiva och trygga. Andra förväntande effekter är att den psykiska hälsan bland ungdomar stärks och att färre testar och använder narkotika.

Uppföljning

Arbetet med medborgarlöften ska utvärderas kontinuerligt och kommuniceras till medborgarna via polisens sociala medier och kommunens hemsida/sociala medier/lokal media.