Javascript är inte påslaget i din webbläsare. Vi rekommenderar att javacsript är aktiverat i webbläsaren, för bästa användning av webbplatsen.
Sök på polisen.se

Medborgarlöfte i Vallentuna

En synligare polis på upplevda otrygga platser i Vallentuna.

Medborgarlöften är en del av lokalpolisområde Täby och Vallentuna kommuns långsiktiga trygghetsskapande och brottsförebyggande arbete. Medborgarlöften utgår från genomförda medborgar-, medarbetar- och samverkansdialoger samt analys av lokal brotts- och trygghetsstatistik och är ett åtagande gentemot invånare och medborgare. Arbetet genomförs av polis och kommun i samverken.

Situationen idag

Till lokalpolisområde Täby hör fem stycken kommuner:
Vallentuna, Danderyd, Täby, Vaxholm och Österåker.

Vid medborgardialog i Vallentuna kommun under våren 2016 har medborgarna framför allt uttalat en önskan av:

  • En synlig polis för att öka den upplevda tryggheten.
  • Bra belysning utomhus.

Det här ska vi göra

  • Polisen ska kontinuerligt genomföra rutinmässiga trygghetspatrulleringar med uniformerad personal på utvalada platser på tidpunkter som upplevs otrygga i Vallentuna kommun.
  • Kommunen kommer aktivt verka för att utöka den ideella nattvandringen på utvalda platser som upplevs otrygga enligt medborgardialogen.
  • Kommunen kommer under 2017 förbättra gatu- och vägbelysningen i kommunen.

Förväntad effekt

Syftet med detta medborgarlöfte är att tillgodose de önskemål medborgarna framfört i medborgardialogen kopplat till respektive lägesbild i Vallentuna kommun.

Genom ovan beskriven åtgärd i Vallentuna kommun förväntas den upplevda tryggheten att öka på dessa platser som nämnts i medborgardialogen som ”hot spots”.

Följ arbetet!

Arbetet med medborgarlöftet ska utvärderas kontinuerligt under året och kommer kommuniceras till medborgarna på polisens och kommunens hemsida/sociala medier/lokal media för att medborgarna kontinuerligt ska få en uppföljning på hur arbetet går.

 

Till toppen