Javascript är inte påslaget i din webbläsare. Vi rekommenderar att javacsript är aktiverat i webbläsaren, för bästa användning av webbplatsen.

Uppföljning medborgarlöfte Vara

I medborgarlöftet för 2018 lovade Polisen att samverka med kommunen för att förebygga brott och öka den upplevda tryggheten i Vara kommun.

Detta skulle ske genom polisiär synlighet vid och omkring Badhusparken och Resecentrum, genom en förbättrad trafikmiljö samt genom att förebygga och förhindra skadegörelse vid och omkring Parkskolan, Alléskolan och Torsbo Fritidsgård. Polisen skulle genomföra riktade planlagda insatser samt punktinsatser i form av trafikkontroller för att främja en bättre trafikmiljö, öka närvaro och tillsyn vid de i lägesbilden identifierade platserna vid brottsfrekventa tider.

Insatser i trafiken för ökad trygghet

70 stycken trafikinsatser i Vara kommun direkt kopplade till trafiken enligt medborgarlöftet för 2018. Insatserna gäller hastighet och beteendebrott i centrala Vara och i kommunens övriga tätorter. Utöver detta har genomförts 6 punktinsatser mot ombyggda bilar i samverkan med trafikinspektörer. Vid insatserna har mer än 500 fordon och förare kontrollerats.

Insatserna har gett 55 olovliga körningar, 55 alkohol eller narkotikapåverkade förare, 15 vårdslöshet i trafik, strax under 50 utfärdade böter för hastighet, bälte och andra beteendebrott. Körkort har omhändertagits i samband med trafikbrott och 5 ombyggda fordon (A-traktorer) har tagit i beslag för registreringsbesiktning.

Annat trygghetsskapande i Badhusparken, vid Resecentrum och omkring skolor och fritidsgårdar.

Polisen har under året patrullerat och haft tillsyn av båda objekten vid ett 80-tal tillfällen. I Badhusparken har polisen avvisat eller omhändertagit alkoholpåverkade personer. Vid de tillfällen där polis ertappat drogpåverkade personer har det utförts provtagning. Några av dessa har varit under 18 år och tips om försäljning har följt upp. Socialtjänst har underrättats.

Vid Resecentrum har omhändertagit eller avvisat personer vid ett 15-tal tillfällen. Det har förekommit att ungdomar tagit sig in i väntsalen under tider då det är låst. Väktare har gjort observationer och det har anmälts skadegörelse, olaga intrång och inbrott.

Standarden i väntsalen upplevs som "sunkig" av resenärer och av medborgare som framfört muntliga klagomål till polisen i samband med patrullering. Gripande har skett och det har påträffats påverkade personer.

Förekomsten av s.k. A-lagare omkring Resecentrum var mer frekvent under våren och sommaren än under sensommar/höst.
Resecentrum används flitigt av ungdomar som uppehåller sig i lokalerna under dag och kvällstid. Efter tips och andra observationer har insatsen inte upphört utan pågår fortfarande.
Polis har också gjort ca 30 spontana besök på skolor och fritidsgårdar under året. Syftet har främst varit att öka synligheten och stärka tryggheten i skolmiljön men även för att förebygga skadegörelse.

Ser vi någon effekt?

Efter polisens insatser i främst Badhusparken har medborgarna vid dialogmöten uttryckt att man känner mindre oro och att man ser polisen oftare och att det ger en ökad trygghetskänsla.
Trafikbrott och narkotikabrott har båda ökat jämfört med föregående år. Ökningen är ca 15 %. Ökningen kan bero på att polisen under året varit mer aktiv i sin övervakning.

Med gemensamma insatser har skadegörelsebrotten minskat med 15 %. Den totala anmälda brottsligheten i kommunen har minskat med 145 brott från 2017 vilket motsvarar en minskning med 9 % och det kan bero på att polisen varit mer synlig på utsatta platser.

Till toppen