Varberg – medborgarlöften

Medborgarlöftet är en del av polisens styrmodell. Det är tredje året i rad löftet tas fram i Varbergs kommun. Bakom löftet står polisen, Varbergs kommun samt Region Halland genom Varbergsnämnden.

Resultatet av medborgardialogen

Polisen och representanter från Varbergs kommun och Region Halland har tillsammans analyserat den lokala lägesbilden samt det som invånare har gett uttryck för i medborgardialoger med polisen. Syftet med årets medborgarlöfte är att polisen, kommunen och Region Halland tillsammans ska skapa aktiviteter som kan resultera i färre brott i kommunen och på så sätt en ökad trivsel och trygghet. Enligt brottsstatiken är Varberg en trygg kommun att leva och vistas i. En brottstyp som dock sticker ut är antalet cykelstölder.

Det här ska vi åstadkomma tillsammans

I årets medborgardialoger finns det en önskan att polisen tillsammans med kommunen och Region Halland bör försöka förebygga stöldbrott. Det brott som är vanligast förekommande är stöld av cykel. I kommunen är det mellan 400 och 500 cyklar per år som blir stulna. Detta anser vi är en för hög siffra. Även om brottet i sig inte är av det allvarliga slaget så påverkar det många kommuninvånare och det skapar en otrygghet.

Kommunen vill arbeta för att främja folkhälsan, exempelvis genom att öka möjligheterna att använda cykel. Region Halland arbetar i sin tur för att öka kunskapen om hälsofrämjande och förebyggande metoder för en förbättrad folkhälsa, så som fysisk aktivitet. Om kommuninvånarna känner en oro för att använda sin cykel för att den riskerar att bli stulen minskar möjligheten till vardagsmotion. Dessutom påverkar det miljön negativt om kommuninvånare kör bil istället för att cykla. Polisen, Varbergs kommun och Region Halland genom Varbergsnämnden vill därför tillsammans arbeta för att förebygga cykelstölder.

Vi lovar tillsammans att:

  • ta fram och analysera statistik om vilka platser som är mest drabbade av cykelstölder
  • öka polisiär patrullering runt de platser som är mest drabbade för att på så sätt förhindra och upptäcka brott
  • använda polisens volontärer vid vissa tider och platser då det är en ökad risk för cykelstölder
  • informera om vad man som privatperson och organisation kan göra för att förhindra att cykeln blir stulen på några av de brottsdrabbade platserna göra fysiska förändringar.

Följ hur det går!

Vi kommer rapportera om våra aktiviteter på Polisens, Varbergs kommuns, Räddningstjänsten Västs och Varbergsnämndens facebooksidor. I slutet av året kommer en längre uppföljning på våra hemsidor.

Stefan Yngstrand, lokalpolisområdeschef     
Ann-Charlotte Stenkil, kommunstyrelsens ordförande             
Stefan Edlund, ordförande i Varbergsnämnden

Kontakt Varberg

Richard Hiller, kommunpolis
010-566 02 60
richard.hiller@polisen.se

Varbergs kommun ingår i lokalpolisområde Varberg och i polisområde Halland.

Till toppen