Javascript är inte påslaget i din webbläsare. Vi rekommenderar att javacsript är aktiverat i webbläsaren, för bästa användning av webbplatsen.
Sök på polisen.se

Medborgarlöfte i Varberg

Medborgarlöftet är en del av polisens styrmodell. Det är andra året löftet tas fram i Varbergs kommun. Nytt för i år är att även Varbergsnämnden, Region Halland bidrar då de är med i den samverkansöverenskommelse som finns i kommunen.

Tidigare har det varit ett löfte från Varbergs kommun och polisen i Varberg. I år är även Region Halland genom Varbergsnämnden med i överenskommelsen och medborgarlöftet.

Situationen i Varberg idag

Polisen och representanter från Varbergs kommun och Varbergsnämnden har tillsammans analyserat det som kommit fram i medborgardialogerna i kommunen. Dessa svar har lagts ihop med vår gemensamma lägesbilden. Syftet med medborgalöftet är att polisen, kommunen och Varbergsnämnden, Region Halland tillsammans ska skapa aktiviteter som kan resultera i en större trygghet hos medborgarna. Enligt brottsstatiken är Varbergs kommun en trygg kommun att leva och vistas i. Trots det finns det vissa platser som ibland kan upplevas som otrygga och osäkra.

Det här ska vi åstadkomma tillsammans

I årets medborgardialoger och i de tips vi får från allmänheten ser vi att det finns önskemål om att polisen ska vara mer närvarande runt skolor samt att vi ska prioritera trafikarbetet som rör hastighet och nykterhet. Syftet är att öka tryggheten, både för barn som ska till och från skolan men även för deras föräldrar. För att stärka arbetet gör polisen det tillsammans med kommunen, Varbergsnämnden, Region Halland och Räddningstjänsten Väst.

Vi vet att goda hälsovanor i tidig ålder ger stora hälsovinster både för individen själv men också för samhället i stort. Därför är trygga och säkra trafikmiljöer en viktig del även i folkhälsoarbetet. Trygghets- och folkhälsoarbetet handlar även om att skapa förutsättningar för människor att kunna påverka sitt eget liv och känna delaktighet. Vi kommer därför även arbeta för att barn ges möjlighet till delaktighet i frågan kring trygga miljöer.

Trafikinsatser i anslutning till skolor

För att barn och unga ska känna sig trygga och säkra när de tar sig till och från skolan är det viktigt att de fordon som rör sig i anslutning till skolor kör enligt hastighets-bestämmelserna. Det är även viktigt att de oskyddade trafikanterna syns så bra som möjligt, inte minst i mörkret. Målet är att minska risken för olyckor och att eleverna ska känna sig säkrare. En ökad trygghet hoppas vi ska bidra till att fler barn och föräldrar väljer att gå eller cykla till och från skolan.

Vi lovar tillsammans att:

  • i anslutning till samtliga skolor i kommunen ha trafikkontroller under året där polisen bland annat kommer mäta hastighet och kontrollera nykterhet.
  • personal på skolorna, i samarbete med representant från Varbergsnämnden, möjliggör för elever att vara delaktiga i arbetet med att välja ut de platser där kontrollerna ska genomföras.
  • vid vissa kontrolltillfällen öka kunskapen om hur trafikolyckor kan förebyggas. Räddningstjänsten Väst deltar och informerar med fokus på de oskyddade trafikanterna.
  • hamn- och gatuförvaltningen kommer fortsätta sitt arbete med att skapa säkra vägar i anslutning till skolor.

Följ hur det går! 

Vi kommer rapportera om våra aktiviteter på Polisen Varbergs, Räddningstjänst Väst och Varbergsnämndens facebooksidor. I slutet av året kommer en längre uppföljning på våra hemsidor. 
  
Stefan Yngstrand, lokalpolisområdeschef     
Ann-Charlotte Stenkil, kommunstyrelsens ordförande             
Stefan Edlund, ordförande i Varbergsnämnden

Kontakt Varberg

Richard Hiller, kommunpolis
010-566 02 60
richard.hiller@polisen.se

Varbergs kommun ingår i lokalpolisområde Varberg och i polisområde Halland.

Till toppen