Javascript är inte påslaget i din webbläsare. Vi rekommenderar att javacsript är aktiverat i webbläsaren, för bästa användning av webbplatsen.
Sök på polisen.se

För närvarande har vi vissa tekniska störningar på polisens telefonnummer 114 14. För ärenden som inte är akuta, vänligen återkom vid ett senare tillfälle. Vid nödsituation, pågående brott eller andra akuta ärenden, ring alltid 112.

Medborgarlöfte i Värnamo

Polisen och Värnamo kommuns medborgarlöften för 2019 handlar om att öka tryggheten bland kommuninvånarna och en förbättrad trafikmiljö.

Medborgarlöfte 2019

 • Värnamo kommun och polisen lovar att gemensamt arbeta för att skapa en ökad trygghet bland kommuninvånarna.
 • Att arbeta för en förbättrad trafikmiljön i de centrala delarna av Värnamo och i Hörle.

Det gör vi genom att:

 • Tillsammans med aktuella fastighetsbolag och näringsidkare göra en översyn på och i omgivningen kring Flanaden i centrala Värnamo med syfte att området ska vara en trygg plats att vistas på.
 • Genomföra riktade insatser mot beteendebrott och hastigheter i trafiken med inriktning på vägsträckorna som löper ut från rondellen Malmöplan, d.v.s Växjövägen och Malmövägen.
 • Genomföra mätningar med ”Din hastighet” på aktuella vägavsnitt för att få kunskap om hur hastighetsfrekvensen ser ut under en viss mätperiod. 
 • Genomföra trafikkontroller på länsväg 846 i Hörle med syfte att öka trafiksäkerheten och tryggheten för invånarna i Hörle

Medborgarlöfte 2018

Värnamo kommun och polisen lovar att arbeta för att skapa en ökad trygghet bland kommuninvånarna samt att förebygga störningar och förbättra trafikmiljön i de centrala delarna av Värnamo och på riksväg 27 genom Bor. 

Det gör vi genom att:

 • Öka närvaron under kvällar och nätter i området runt Malmöplan och COOP i Värnamo.
 • Genomföra ett antal trafikkontroller med inriktning mot buskörningar på vägsträckorna som löper ut från rondellen Malmöplan, Växjövägen och Malmövägen. 
 • Genomföra mätningar med ”Din hastighet” på aktuella vägavsnitt för att  få kunskap om hur hastighetsfrekvensen ser ut under en viss mätperiod.  
 • Göra en översyn på de aktuella vägavsnitten för att se om trafikmiljön kan förändras i syfte att få ned hastigheterna.
 • Genomföra återkommande hastighetskontroller på riksväg 27 utmed 30-sträckan genom Bor för att minska hastigheten.

 Uppföljning

Här kan du följa hur arbetet med medborgarlöftet går.

Medborgarlöften Värnamo kommun 2018
Uppföljning 2017 tertial 3

Till toppen