Värnamo – medborgarlöften

Polisen och Värnamo kommuns medborgarlöften för 2019 handlar om att öka tryggheten bland kommuninvånarna och en förbättrad trafikmiljö.

Medborgarlöfte 2019

  • Värnamo kommun och polisen lovar att gemensamt arbeta för att skapa en ökad trygghet bland kommuninvånarna.
  • Att arbeta för en förbättrad trafikmiljön i de centrala delarna av Värnamo och i Hörle.

Det gör vi genom att:

  • Tillsammans med aktuella fastighetsbolag och näringsidkare göra en översyn på och i omgivningen kring Flanaden i centrala Värnamo med syfte att området ska vara en trygg plats att vistas på.
  • Genomföra riktade insatser mot beteendebrott och hastigheter i trafiken med inriktning på vägsträckorna som löper ut från rondellen Malmöplan, d.v.s Växjövägen och Malmövägen.
  • Genomföra mätningar med ”Din hastighet” på aktuella vägavsnitt för att få kunskap om hur hastighetsfrekvensen ser ut under en viss mätperiod. 
  • Genomföra trafikkontroller på länsväg 846 i Hörle med syfte att öka trafiksäkerheten och tryggheten för invånarna i Hörle.

 Uppföljning

Här kan du följa hur arbetet med medborgarlöftet går.

Uppföljning Värnamo kommun tertial 1-3 2019.pdf

Medborgarlöften Värnamo kommun 2018
Uppföljning 2017 tertial 3