Västerås – medborgarlöften

Här presenterar vi medborgarlöftet som undertecknats mellan LPO Västerås och Västerås stad.

Västerås stad och lokalpolisområde Västerås lovar att arbeta för ett tryggt och säkert Västerås genom synlighet och närvaro för att öka den upplevda tryggheten.

Utifrån den målsättningen har följande medborgarlöften gemensamt tagits fram:

  • Aktivt och synligt polisiärt arbete med fokus på de västra stadsdelarna, Råby och Bäckby, samt i Centrum ska bedrivas.
  • Riktade gemensamma insatser av Västerås stad och polis ska genomföras på Bäckby och Råby.
  • Arbeta med konceptet Sociala insatsgrupper - genom tidiga, tydliga och samordnade insatser minska risken att unga väljer en kriminell livsstil.