Västerås – medborgarlöften

Här presenterar vi medborgarlöftet som undertecknats mellan LPO Västerås och Västerås stad.

Lokalpolisområde Västerås har tillsammans med Västerås stad en samverkansöverenskommelse. I denna överenskommelse har vi kommit överens om det gemensamma målet att brottsligheten ska minska och den upplevda tryggheten öka i kommunen. Ett brottsområde som vi bedömt som viktigt att fokusera på är personrån bland ungdomar. Genom att rikta åtgärder mot den brottstypen tror vi att vi får positiva effekter även på annan ungdomsbrottslighet och den upplevda tryggheten bland ungdomar.

Västerås stad och Lokalpolisområde Västerås kommer under perioden
2020-11-18 – 2021-03-31, arbeta med följande trygghetsskapande och brottsförebyggande åtgärder i syfte att minska antalet personrån i kommunen.

• Genomföra trygghetsvandringar med ungdomar.
• Polisiär närvaro på utvalda platser och vid aktuella tider.
• För trygghetsskapande arbete kommer en kontaktperson vara tillgänglig på skolan före och efter skoltid i alla kommunala grundskolor.
• I brottförebyggande syfte informera och öka medvetenheten om personrån
där ungdomar rånar ungdomar.

Vi kommer också att fortsätta vårt målmedvetna samarbete mellan polis och skolor i Västerås samt kontinuerligt uppdatera vår gemensamma lägesbild genom EST (Effektiv Samordning för Trygghet.)

Aktiviteterna kopplade till medborgarlöftet kommer att utvärderas genom att vi följer upp att vi genomför de åtgärder vi lovat, samt om vi uppnått avsedd effekt att antalet personrån minskat. I april 2021 lämnas en återrapport till Kommunstyrelsen och lokalpolisområde Västerås.