Javascript är inte påslaget i din webbläsare. Vi rekommenderar att javacsript är aktiverat i webbläsaren, för bästa användning av webbplatsen.
Sök på polisen.se

Medborgarlöfte i Västerviks kommun 2018

Västerviks kommun ska vara den säkraste och tryggaste kommunen att bo och verka i. I Västerviks kommun ska alla kunna känna sig säkra och trygga, oavsett tid, plats och personliga omständigheter.

Situationen idag

De lokala lägesbilderna har tagits fram av polisen och kommunen tillsammans.

Följande områden är gemensamma:

 • Ungdomskriminalitet, utagerande ungdomar i skolmiljö och på fritiden (misshandel, narkotikabrott, snatterier och skadegörelse)
 • Kriminella gäng med våldskapital och kopplingar till narkotika
 • Trafiksäkerhet, med inriktning på beteendebrott
 • Alkoholrelaterade brott med inriktning på langning till minderåriga.

Lägesbilderna har tagits fram av medarbetare inom polisen och kommunen. Dessa tillsammans med polisens trygghetsundersökning, polisens underrättelserapporter, kommunenssäkerhets- och trygghetsundersökning, kommunens LUPP undersökning (Lokal UPPföljning av ungdomspolitiken), räddningstjänstens statistiksystem för olyckor, kommunens skaderapporteringssystem och medborgardialoger ligger till grund för samverkansavtalet och medborgarlöftena.

Det här ska vi göra

 • Hög vuxennärvaro genom Vuxna på stan och polisiär synlighet på helger och särskilda riskkvällar för ungdomar.
 • Genomföra minst en trygghetsvandring i Västerviks centrum, Purple Flag området, med syfte att öka tryggheten.
 • Utveckla och stärka arbetet med Grannsamverkan för ett tryggare boende.
 • Informera i skolan om trafikvett, trygghet och brandförebyggande.
 • Anordna föräldramötet ”Underbara Ungdomar".
 • Anordna fortbildning i ”Ansvarsfull alkoholservering”.
 • Starta upp ”Krogar mot knark”.
 • Genomföra trafikkontroller med fokus på beteendebrott.

Det här ska vi åstadkomma tillsammans

Genom detta arbeta ska vi öka känslan av trygghet för boende i kommunen, minska brott i offentlig miljö, minska cykelstölderna och öka tryggheten för ungdomar och deras föräldrar.

Följ med i hur det går! 

Information om aktiviteter och hur arbetet fortskrider kommer att finnas på kommunens hemsida, polisens, kommunens och räddningstjänstens Facebook-sidor.

 

Anders Pleijel                              Tomas Kronståhl
Chef lokalpolisområde Västervik Kommunalråd Västerviks kommun

Dokument

Till toppen