Javascript är inte påslaget i din webbläsare. Vi rekommenderar att javacsript är aktiverat i webbläsaren, för bästa användning av webbplatsen.
Sök på polisen.se

Medborgarlöfte i Vaxholm

Medborgarlöften är en del av lokalpolisområde Täby och Vaxholm stads långsiktiga brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete.

Vårt gemensamma medborgarlöfte utgår ifrån våra genomförda medborgar-, medarbetar- och samverkansdialoger samt lokal brotts-, och trygghetsstatistik.

Situationen idag

Till lokalpolisområde Täby hör fem stycken kommuner: Danderyd, Täby, Vallentuna, Vaxholm och Österåker.

Vid medborgardialoger i Vaxholms stad under våren 2016 har medborgarna framför allt uttalat en önskan av:

  • En synlig polis för att öka den upplevda tryggheten.
  • Trygghet i offentlig miljö.

Det här ska vi göra

Arbeta för mer synlig polis och en trygg upplevd miljö. Detta kommer vi att göra genom att:

  • kontinuerligt genomföra rutinmässiga trygghetspatrulleringar med uniformerad synlig personal på utvalada platser och tidpunkter ”hotspots” som upplevs otrygga i Vaxholms stad.
  • fortsätta att arbeta med en trygg miljö bland annat genom nattvandring, belysning samt drogförebyggande arbete.

Vidare kommer vi tillsammans synas i media, på olika evenemang i kommunen, delta i gemensamma samverkansforum samt genomföra olika informationsinsatser/kampanjer m.m.

Förväntad effekt

Syftet med medborgarlöftet är att tillgodose de önskemål medborgarna framfört i medborgardialogen kopplat till lägesbilden i Vaxholm stad. Genom ovan beskrivna åtgärder i kommunen förväntas den upplevda tryggheten att ökar staden med speciellt fokus på dessa platser som nämnts i medborgardialogen som ”hot spots”.

Uppföljning 

Arbetet med medborgarlöftet ska utvärderas kontinuerligt och kommer kommuniceras till medborgarna via bl a kommunens hemsida/sociala medier/lokal media.

Till toppen