Javascript är inte påslaget i din webbläsare. Vi rekommenderar att javacsript är aktiverat i webbläsaren, för bästa användning av webbplatsen.
Sök på polisen.se

Medborgarlöfte i Växjö

Växjö Kommun och polisen har tecknat en samverkansöverenskommelse för perioden 2016 – 2017 som beskriver övergripande ramar för samverkan. I linje med samverkansöverenskommelsen och för att fokusera på specifika frågor som berör medborgarna i Växjö kommun, har polisen och kommunen tagit fram följande löften till medborgarna för att vi tillsammans ska kunna bidra till ökad trygghet i Växjö kommun.

Lägesbild

Under 2016 har polisen och Växjö kommun genomfört flera medborgardialoger i form av direktmöten, enkätundersökningar och diskussioner med enskilda medborgare.

Medborgardialogerna kopplade till trygghetsmätningen visar tydligt att medborgarna vill ha en synlig polisnärvaro i Växjö centrum och fler trafikkontroller på landsbygden med fokus på hastighetsöverträdelser.

Utifrån lägesbilden, samråd BRÅ (lokala brottsförebyggande rådet) samt med-arbetare inom polisen, har Växjö kommun och polisen tagit fram följande löften:

Vi lovar

  1. Ökad polissynlighet och organiserad närvaro av vuxna i Växjö centrum.
  2. Ökad hastighetsövervakning på landsbygden.

Åtgärder kopplade till medborgarlöftet

  • För att bidra till en tryggare stadskärna ska polisen öka synligheten i Växjö centrum.
  • Hög närvaro av vuxna vid festivaler och ungdomsevenemang i form av nattvandringar och fältarbete.
  • Polisen ska ge fler uppdrag i Växjö centrum till polisvolontärerna.
  • Minst en gång i veckan ska ett samverkansmöte (så kallat tisdagsmöte) hållas. På mötet ska polisen, kommunen och andra samverkanspartners ha möjlighet att diskutera lägesbilden i bl.a. Växjö centrum.
  • Polisen ska fokusera på individer och grupper som bidrar till otrygghet på allmän plats i Växjö centrum.
  • Polisen ska fokusera på trafiksäkerhet, framför allt hastighetsöverträdelser på landsbygden och i mindre orter.

Uppföljning

Uppföljning ska ske kontinuerligt och rapporteras till BRÅ.

 

Växjö den 22 december 2016

 

Jonas Eek
Chef lokalpolisområde Växjö
Polismyndigheten

Anna Tenje
Ordförande kommunstyrelsen
Växjö kommun

Dokument

Till toppen