Vetlanda – medborgarlöften

Polisen och Vetlanda kommun har tecknat följande gemensamma medborgarlöfte som gäller 2018-2019.

  • Att öka trafiksäkerheten genom att motverka felaktiga trafikbeteenden.
  • Att öka upptäckten av narkotikabruk, främst hos unga i åldern 21 år och yngre.

Det ska vi åstadkomma genom följande aktiviteter:

  • Polisen ska genomföra minst femton trafikkontroller med inriktning på trafikbeteenden.
  • Polisen ska vid minst åtta tillfällen genomföra flygande inspektioner av fordon.
  • Kommunen ska utreda möjligheten till olika tekniska åtgärder i de områden det krävs för att ändra trafikbeteenden samt öka trygghet och trivsel.
  • Polisen ska genomföra minst femton riktade insatser för att upptäcka fler narkotikabrott bland unga.
  • Kommunen ska utbilda personal och föräldrar för att underlätta upptäckt av narkotikabruk hos ungdomar 21 år och yngre.
  • Kommunen ska genomföra informationssatsningar och sprida nationella kampanjer riktade till föräldrar, syskon, unga vuxna kring årliga risktillfällen såsom skolavslutningar, student, valborg, midsommar, jul och nyår med syfte att motverka langning av alkohol och tobak.
  • Under åren genomföra minst två samverkansmöten om de pågående aktiviteterna.

Uppföljning

Här kan du följa hur arbetet med medborgarlöftet går.

Uppföljning Vetlanda kommun tertial 1 - 3 2019.pdf
Uppföljning Vetlanda kommun, tertial 3 2018.pdf
Uppföljning Vetlanda kommun, tertial 3 2017.pdf

 

Till toppen