Vindeln – medborgarlöften

Polisen och kommunen har tillsammans lyssnat på vad de som bor och verkar i Vindelns kommun upplever som viktigt för att de ska känna sig trygga och säkra.

Medborgarlöftet innehåller konkreta aktiviteter som polisen och kommunen lovar att genomföra för att öka tryggheten och minska brottsligheten.

Det här ska vi göra

  • Polisen lovar att i hög utsträckning arbeta underrättelsebaserat med inriktning mot narkotika. Att under året finna och lagföra personer, yngre än 25 år, som inte tidigare varit kända för polisen i narkotikasammanhang.
  • Polisen lovar att i Vindelns kommun, utöver det vardagliga trafiksäkerhetsarbetet, genomföra minst en särskild trafikontroll i månaden i snitt över året. Kontrollerna riktas mot drog- och rattfylleri samt hastighetöverträdelser men också att arbeta mot buskörning och aggressiv körning.
  • Polisen och kommunen lovar att agera och informera för att öka säkerheten för oskyddade trafikanter, främst gällande skyddsutrustning, reflexer och belysning.
  • Polisen och kommunen lovar att tillsammans verka för att fler medborgare ska engagera sig genom Grannsamverkan och därigenom bidra till att öka tryggheten och minska brottsligheten i Vindelns kommun.
  • Kommunen lovar att avsätta 20 000 kronor för att möjliggöra medfinansiering av drogfria arrangemang som anordnas för ungdomar i kommunen. Föreningar och liknande organisationer kan ansöka om bidrag för att genomföra arrangemangen.
Till toppen