Digital medborgardialog i Vindelns kommun

Polisen och Vindelns kommun samarbetar för att minska brottsligheten och öka tryggheten i kommunen. I år genomför vi en digital medborgardialog i enkätform.

Du som bor eller arbetar i kommunen har nu möjlighet att lämna dina åsikter och bidra till den lägesbild som ligger till grund för samverkan och våra prioriteringar under de kommande två åren 2021-2022.

Vi genomför nu en digital medborgardialog i enkätform. Enkäten riktar sig till dig som är från 13 år och uppåt. Den går att fylla i via dator, surfplatta eller mobiltelefon. Enkäten är frivillig att besvara och alla svar är anonyma.

Enkäten är öppen till och med söndag den 1 november 2020.

Resultatet av enkäten kommer att presenteras tillsammans med de nya medborgarlöftena under första halvan av 2021.

Polismyndigheten kommer att behandla dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning och annan tillämplig lagstiftning. Uppgifterna behövs för att handlägga ditt ärende, vilket är en del av polisens myndighetsutövning.

Dina personuppgifter kommer bara att sparas så länge de behövs för ändamålen med behandlingen. Uppgifter som ingår i allmänna handlingar ska dock tas om hand för arkivering och kan komma att lämnas ut enligt offentlighetsprincipen.

Dina rättigheter vid behandling av personuppgifter

Ta chansen och svara på några frågor här nedan

1. Kön
2. Ålder
3. Boendeort
4. Boendeform
5a. Känner du dig orolig för att bli utsatt för brott i kommunen? (gradera ditt svar enligt nedan där siffran ett motsvarar "aldrig orolig" och siffran sex motsvarar "mycket ofta orolig")
5b. Om du känner dig orolig för att bli utsatt för brott, vilken/vilka typer av brott känner du dig i så fall orolig att du ska utsättas för? (du kan välja flera alternativ)
6a. Har du utsatts för brott som du inte anmält till polisen?
6b. Om du valt att svara ja på fråga 6a, vilken/vilka typer av brott har du utsatts för men inte anmält till polisen? (du kan välja flera alternativ)
Om du svarat ja på fråga 6a, var har brottet/brotten skett? (du kan välja flera alternativ)
7a. Käner du dig orolig för att någon anhörig eller annan person i din närhet ska bli utsatt för brott i kommunen? (gradera ditt svar enligt nedan där siffran ett motsvarar "aldrig orolig" och siffran sex motsvarar "mycket ofta orolig")
7b. Om du känner dig orolig för att någon anhörig eller annan person i din närhet ska bli utsatt för brott, vilken/vilka typer av brott känner du dig i så fall orolig för att denne/dessa ska utsättas för? (du kan välja flera alternativ)
11. Hur trygg känner du dig i kommunen?(gradera ditt svar enligt nedan där siffran ett motsvarar "mycket otrygg" och siffran sex motsvarar "mycket trygg")
12a. Finns det platser i kommunen som du upplever som otrygga?
12c. Om du svarat ja på fråga 12a, när upplever du platser/platserna som otrygga? (du kan välja flera alternativ)
16. Känner du till att det finns ett medborgarlöfte för kommunen?