Javascript är inte påslaget i din webbläsare. Vi rekommenderar att javacsript är aktiverat i webbläsaren, för bästa användning av webbplatsen.
Sök på polisen.se

Medborgarlöften i Vingåker

Medborgarlöften 2018

Två prioriterade fokusområden har man enats om att arbeta mot.

  • Aggressiv körning, felaktigt trafikbeteende och kontroll av förares nykterhet i tätorten Vingåker
  • Hastigheten i tätorten Vingåker

Aktiviteter

  • Polisen åtar sig att genomföra minst 50 trafikkontroller i tätorten Vingåker 
  • Kommunen åtar sig att genomföra den årliga trygghetsvandringen i Vingåker tillsammans med polisen och medborgare från Vingåker. Vandringen ska ske med fokus på belysningen
  • Kommunen åtar sig att mäta och kartlägga hastighetsöverträdelser i kommunen, med medborgardialogen som utgångspunkt
  • Kommunen åtar sig att beakta resultaten från dessa mätningar i arbetet med att skapa säkrare trafikmiljöer
  • Kommunen åtar sig att delge polismyndigheten resultatet av mätningarna

Målet är att Polisen och kommunen tillsammans ska öka känslan av trygghet hos Vingåkers invånare och öka upptäckten för begångna brott i Vingåker.

Uppföljning

Medborgarlöftena kommer att utvärderas med resultatredovisning tre gånger under 2018. Detta genomförs gemensamt av kommunen och polisen.

Vingåkers kommun 2018 tertial 1.pdf

 

Medborgarlöften 2017

Polisen åtar sig att:

  • genomföra minst 50 trafikkontroller i tätorten Vingåker

Kommunen åtar sig att:

  • genomföra den årliga trygghetsvandringen i Vingåker tillsammans med polisen och medborgare från Vingåker. Vandringen ska ske med fokus på belysningen
  • att mäta och kartlägga hastighetsöverträdelser i kommunen, med medborgardialogen som utgångspunktatt beakta resultaten från dessa mätningar i arbetet med att skapa säkrare trafikmiljöeratt delge polismyndigheten resultatet av mätningarna

Målet är att Polisen och kommunen tillsammans ska öka känslan av trygghet hos Vingåkers invånare och öka upptäckten för begångna brott i Vingåker.

Uppföljning medborgarlöften Vingåker 2017

Till toppen