Javascript är inte påslaget i din webbläsare. Vi rekommenderar att javacsript är aktiverat i webbläsaren, för bästa användning av webbplatsen.
Sök på polisen.se

Medborgarlöften i Vingåker

Medborgarlöften 2018

Två prioriterade fokusområden har man enats om att arbeta mot.

  • Aggressiv körning, felaktigt trafikbeteende och kontroll av förares nykterhet i tätorten Vingåker
  • Hastigheten i tätorten Vingåker

Aktiviteter

  • Polisen åtar sig att genomföra minst 50 trafikkontroller i tätorten Vingåker 
  • Kommunen åtar sig att genomföra den årliga trygghetsvandringen i Vingåker tillsammans med polisen och medborgare från Vingåker. Vandringen ska ske med fokus på belysningen
  • Kommunen åtar sig att mäta och kartlägga hastighetsöverträdelser i kommunen, med medborgardialogen som utgångspunkt
  • Kommunen åtar sig att beakta resultaten från dessa mätningar i arbetet med att skapa säkrare trafikmiljöer
  • Kommunen åtar sig att delge polismyndigheten resultatet av mätningarna

Målet är att Polisen och kommunen tillsammans ska öka känslan av trygghet hos Vingåkers invånare och öka upptäckten för begångna brott i Vingåker.

Uppföljning

Medborgarlöftena kommer att utvärderas med resultatredovisning tre gånger under 2018. Detta genomförs gemensamt av kommunen och polisen.

Vingåkers kommun 2018 tertial 1-2.pdf

 

Till toppen