Ydre – medborgarlöften

Polisen och Ydre kommun ska jobba tillsammans för att förhindra trafikrelaterade brott som skapar upplevd otrygghet. Förekomsten av droger finns också med i problembilden.

Medborgarlöfte Ydre kommun 2018-2019
Polismyndigheten och Ydre kommun lovar att:

  • ha trafikkontroller med särskilt fokus på platser som tydliggjorts i medborgardialogerna
  • genomföra en trafiksäkerhetsdag för elever under årskurs åtta
  • prioritera trafiksäkerhetsarbetet i det lokala brottsförebyggande rådet
  • ha större fokus på arbetet mot droger

Uppföljning 2018

Polisens medborgardialog 2019 – Ydre kommun

Till toppen