JavaScript är inte påslaget i din webbläsare. Vi rekommenderar att javacsript är aktiverat i webbläsaren, för bästa användning av webbplatsen.
Sök på polisen.se

Behandling av personuppgifter på webbplatsen

Polisen behandlar de personuppgifter som samlas in via webbplatsens e-tjänster, blanketter och webbformulär.

De personuppgifter som du lämnar till polisen i samband med exempelvis ansökan, anmälan eller begäran kan behandlas automatiserat i något av våra datasystem i enlighet med personuppgiftslagen (1998:204) eller andra lagar som reglerar polisens personuppgiftsbehandling.

Syftet med regelverket är bland annat att skydda din personliga integritet när personuppgifter behandlas. En viktig del i regelverket är att du informeras om behandlingen.

Personuppgiftsansvarig

Polisen är personuppgiftsansvarig för behandlingen av de personuppgifter som samlas in via webbplatsens e-tjänster, blanketter och webbformulär.

Därför behandlas personuppgifterna

Polisen behandlar dina personuppgifter i samband med exempelvis ansökan, anmälan eller begäran för att kunna handlägga din begäran på ett effektivt och rättssäkert sätt.

Rätt att begära information

Du har enligt 26 § personuppgiftslagen (1998:204) rätt att en gång per kalenderår kostnadsfritt få skriftligt besked om de personuppgifter som behandlas om dig hos polisen. För utdrag för utlandsändamål tas däremot en avgift ut. Du har möjlighet att begära ett obegränsat antal utdrag mot betalning. Begäran om registerutdrag måste vara skriftlig och undertecknad av dig. Om personuppgifter behandlas har du rätt att få skriftlig information, om utlämnandet inte begränsas av sekretess.

Blanketten för registerutdrag enligt 26 § PUL

Blanketten för registerutdrag enligt 26 § PUL (Skriv ut och fyll i för hand)

Rättelse

Om personuppgifter som rör dig är felaktiga har du rätt att begära att uppgiften rättas.

Mottagare av uppgifterna

Personuppgifterna kan, om inte sekretess gäller för uppgifterna, lämnas ut till andra myndigheter som har behov av dem i sin verksamhet. Personuppgifter i allmänna handlingar kan dessutom komma att lämnas ut enligt offentlighetsprincipen.

Till toppen