Arbetslivskriminalitet – myndighetsgemensamma kontroller

Polismyndigheten och åtta andra myndigheter samverkar i gemensamma kontroller för att motverka arbetslivskriminalitet. Det handlar om att stoppa fusk, regelöverträdelser och ren brottslighet i arbetslivet.

Samverkan pågår sedan 2018 och utgår från två uppdrag från regeringen. Det yttersta syftet är att medborgarna ska känna tillit till den offentliga verksamheten. Brott mot regler får konsekvenser för många olika samhällsområden och därför får statens insatser mer effekt om berörda myndigheter samverkar. Samtidigt ställs myndigheterna inför allt mer komplexa problem som kräver nya arbetssätt.

Myndigheterna som samverkar är: Arbetsförmedlingen, Arbetsmiljöverket, Ekobrottsmyndigheten, Försäkringskassan, Jämställdhetsmyndigheten, Migrationsverket, Polismyndigheten, Skatteverket och Åklagarmyndigheten.

Det är Arbetsmiljöverket som samordnar regeringsuppdraget. Mer om arbetet kan du läsa på deras webbplats:

Myndighetsgemensamma kontroller på Arbetsmiljöverkets webbplats