Sök
Stäng Meny

Arbetslivskriminalitet

När människor utnyttjas och välfärden missbrukas.

Typiskt för arbetslivskriminalitet är att man utnyttjar arbetskraft i personalintensiva branscher, som byggbranschen, städbranschen, inom restaurang och transport, samt vård och omsorg.

De allvarligaste fallen av arbetslivskriminalitet innebär olika former av människohandel, människoexploatering, arbetsmiljöbrott, bidragsbrott och skattebrott, brott mot utlänningslagen och ekonomisk brottslighet.

Så kan du agera som konsument för att inte bidra till arbetslivskriminalitet

1. Var uppmärksam på tecken som kan peka på att den som utför tjänsten är utnyttjad

 • Kan personen tala/göra sig förstådd av sin omgivning förutom sin arbetsgivare/uppdragsgivare?
 • Verkar det som att personen är ”övervakad”, och/eller i beroendeställning till någon i närheten?
 • Var nyfiken, intresserad, ställ frågor som ”var kommer du ifrån, hur länge har du varit i Sverige?

2. Fundera på om priset är rimligt

 • Jämför flera företags priser för att få en bild av vad som brukar gälla i branschen. Om du erbjuds ett pris som är markant lägre, fråga företaget varför.
 • Ett för branschen ovanligt lågt pris kan betyda att företaget inte följer lagar och regler, till exempel genom att inte betala skatt eller att företaget utnyttjar anställda eller andra utförare.

3. Be om kvitto

 • Bokföringsskyldighet innebär att den som driver ett företag måste bokföra alla affärshändelser och se till att det finns verifikationer för alla bokföringsposter, till exempel kvitton. All bokföring måste också sparas i sju år. Den som inte gör detta korrekt kan dömas för bokföringsbrott.

4. Se till att den du anlitar för att utföra tjänster har en F-skattsedel

 • Anlita näringsidkare med F-skattsedel. Då vet du att företagaren sköter sina inbetalningar av skatter och avgifter. Namn, adress och person- eller organisationsnummer ska finnas med på handlingarna för att uppgiften om F-skatt ska gälla.
 • Även utländska företagare kan få svensk F-skattsedel. Kontrollera via Bolagsverket och Skatteverket att företaget verkligen existerar. Betala inte kontant.
 • Se till att betala till ett företagskonto.

Kontakta polisen

 • Har du sett eller hört något som skulle kunna hjälpa polisen att upptäcka, förebygga eller utreda arbetslivskriminalitet? Då kan du Tipsa om arbetslivskriminalitet.
 • Om du blir utnyttjad på jobbet, misstänker att någon annan utnyttjas eller utsätts för annan form av arbetslivskriminalitet kan du kontakta polisen på telefon 114 14 eller besöka en polisstation.
 • Du kan även tipsa den som är utsatt att vända sig till kommunens socialtjänst eller socialjour (telefon 112 på kvällar och helger) vid frågor om boende och ekonomiskt stöd.

Polismyndigheten samarbetar med andra myndigheter

Polismyndigheten och åtta andra myndigheter utbyter kunskap och gör gemensamma kontroller för att motverka arbetslivskriminalitet.

Samarbetet inleddes 2018 och utgår från två uppdrag från regeringen. Syftet är att motverka arbetslivskriminalitet från flera håll samtidigt och att medborgarna ska känna tillit till den offentliga verksamheten. Brott mot regler får konsekvenser för många olika samhällsområden och därför får statens insatser större effekt om myndigheter samarbetar.

Myndigheterna som samarbetar är: Arbetsförmedlingen, Arbetsmiljöverket, Ekobrottsmyndigheten, Försäkringskassan, Jämställdhetsmyndigheten, Migrationsverket, Polismyndigheten, Skatteverket och Åklagarmyndigheten.

Arbetsmiljöverket samordnar regeringsuppdraget. Mer om arbetet kan du läsa på deras webbplats: 

Myndighetssamverkan mot arbetslivskriminalitet