Sök
Stäng Meny

Artskyddsbrott - polisens arbete

För att polisen ska kunna bekämpa artskyddsbrott krävs att flera myndigheter samarbetar effektivt. Det krävs även gränsöverskridande samarbete för att åtgärda illegal handel med hotade arter.

Nationell utredningsgrupp som utreder och samverkar

Polisen har en nationell utredningsgrupp som enbart utreder artskyddsbrott. Polisen samverkar också med andra myndigheter för att upptäcka brotten.

Det är Länsstyrelserna som har ansvar för att kontrollera dem som handlar med hotade arter och som har tillsyn exempelvis i naturreservat. Utöver information från Länsstyrelsernas tillsynspersonal kommer även tips in från allmänheten.

Förteckning länsstyrelserna i landet på Länsstyrelsens webbplats

Definition av artskyddsbrott

Artskyddsbrott innebär att man bryter mot någon av de regler som finns till skydd för vilda djur och växter. Det kan exempelvis handla om att skada fridlysta djur eller växter i den svenska naturen. Det kan även handla om att importera, köpa eller sälja sådana arter som är skyddade enligt internationella regler, bland annat CITES-konventionen.

Anmäl artskyddsbrott till polisen

För att kunna bekämpa artskyddsbrott är det viktigt att du som vet eller misstänker att någon begår artskyddsbrott anmäler det till polisen.

Gör en polisanmälan

Artskyddsbrott och grovt artskyddsbrott regleras i Miljöbalken. Straffet för grovt artskyddsbrott omfattar fängelse i lägst sex månader och högst fyra år.