Sök
Stäng Meny

Bedrägeri - polisens arbete

När polisen utreder bedrägeribrott är det viktigt att säkra skriftlig bevisning, som kontoöverföringar och konversationer via e-post.

Dator.

En utredning mot bedrägeribrott leds normalt av polisen. I mer komplicerade bedrägeribrott är det en åklagare som leder utredningen.

Säkra skriftlig bevisning är viktigt

Det är viktigt att förhöra målsäganden och eventuella vittnen tidigt i utredningen och att säkra skriftlig bevisning, som till exempel kontoöverföringar och konversationer via e-post. Ibland behövs även en teknisk undersökning av dokument.

It-relaterade brott samordnas

Många bedrägeribrott är it-relaterade och det är inte ovanligt att gärningspersonen eller gärningspersonerna begår många liknande brott, så kallad seriebrottslighet. Polisen försöker hitta samband mellan brotten och samordna brottsutredningarna så att de utreds på ett ställe.

Specialkompetens i it-forensik

Polisen har så kallade it-forensiker som undersöker beslagtagna datorer och säkrar bevisning från internet.

Polisen arbetar brottsförebyggande

Polisen arbetar även brottsförebyggande, bland annat genom att lämna information om hur man skyddar sig mot bedrägerier.

Polisen samverkar även med andra myndigheter och näringslivet för att minska antalet bedrägeribrott, bland annat arbetar polisen för att säkerheten ska vara tillräckligt hög vid digitala transaktioner.

Nationellt bedrägericenter för att jobba effektivare

På nationella operativa avdelningen, Noa, finns sektionen nationellt bedrägericenter. Syftet med centret är att förebygga, brottssamordna och metodutveckla utredningsverksamheten inom bedrägerier. Målsättningen är att färre personer ska drabbas av bedrägerier, brottsvinsterna ska minska och uppklarningen ska öka.

Tanken är att svensk polis därmed ska kunna samordna sina resurser och upptäcka de bedrägerier som hänger ihop, oavsett om de gäller telefonbedrägerier, identitetskapningar, annonsbedrägerier eller bidragsbrott.