Sök
Stäng Meny

Brott mot barn - polisens arbete

Särskilt utbildade poliser utreder brott mot barn och håller förhör med barn. Förundersökningen ska göras så snabbt som möjligt och vara klar senast inom tre månader. Det är åklagaren som leder förundersökningen och som beslutar om den ska leda till åtal.

Samverkan mellan myndigheter när barn utsatts för brott

När det finns misstankar om att barn utsatts för brott ska flera myndigheter samverka. Särskilt polis, åklagare och socialtjänst men också hälso- och sjukvård. Detta för att myndigheternas olika utredningar ska kunna genomföras säkert, effektivt och med hög kvalité.

Samverkan sker främst i början av utredningarna. Dels genom planering av de olika åtgärderna, dels under förhöret för att inte barnet ska behöva berätta vad det varit med om för flera personer och vid flera tillfällen.

En form av samverkan är så kallade barnahus. Barnahus kan beskrivas som att samverkan sker under ett gemensamt tak. I dag finns barnahus på ett flertal orter i I Sverige.

Om det finns ett barnahus på orten håller polisen förhören där om det är möjligt. I annat fall hålls förhören i för barn särskilt anpassade förhörsrum hos polisen.

Förhöret spelas in på video

Videoupptagning av förhör med barn.

Förhör med barn under 15 år dokumenteras på video. Det görs för att barnet inte ska behöva närvara och lämna sin berättelse vid en rättegång. I stället spelas förhören upp för rätten.

Juridiska ombud tar vara på barnets rättigheter

Barn och ungdomar som utsätts för brott erbjuds ett juridiskt ombud, ett målsägandebiträde. Han eller hon ska ta tillvara barnets eller ungdomens rättigheter under förundersökningen och vid rättegången.

Om en vårdnadshavare eller en person som har en nära relation till vårdnadshavaren misstänks för brott, utses istället en så kallad särskild företrädare.

Den särskilde företrädaren har rätt att besluta om olika åtgärder utan vårdnadshavarens samtycke. Det kan till exempel gälla beslut om förhör, läkarundersökning eller krav på skadestånd. Dessa beslut tas i samråd med barnet, beroende på barnets ålder och mognad.

Medhörning vid rättgången

Om ett barn under 15 år kan och vill  närvara vid rättegången övervägs ifrån fall till fall. Ett sätt att närvara vid en rättegång är att genomföra detta genom så kallad medhörning.

Vid medhörning får den som misstänks för brottet lämna rättssalen när barnet berättar och lyssna på vad som sägs från ett avskilt rum. När den misstänkte sedan berättar sitter barnet i ett annat avskilt rum och lyssnar.