Barnsexhandel - polisens arbete

Polisen arbetar med tipsbearbetning och utredning av barnsexhandel. Sexualbrott mot barn i utlandet, som svenskar gjort sig skyldiga till, kan utredas och lagföras i Sverige.

Begreppet barnsexhandel innefattar övergrepp mot barn i andra länder, som begås av personer boende i Sverige. 

Företeelsen finns på flera håll i världen. Sydostasien är ett område som ofta nämns, men barnsexhandel förekommer på andra platser i världen som till exempel Sydamerika, Karibien och östra Europa. 

Orsaken till barnsexhandel

Orsaken till bansexhandel är efterfrågan och handeln sker främst i regioner med fattigdom och tillgång på barn. De personer som köper sexuella tjänster med barn kommer ofta resande från Europa, Nordamerika eller Australien.

Polisen arbetar med tipsbearbetning och utredning av barnsexhandel. Sexualbrott mot barn i utlandet, som svenskar gjort sig skyldiga till, kan utredas och lagföras i Sverige.

Tipsa polisen om misstänkt barnsexhandel utomlands