Sök
Stäng Meny

Dokumentation av sexuella övergrepp mot barn - polisens arbete

Polisens arbete är att identifiera gärningsman och offer. En barnpornografisk bild är ingenting annat än en dokumentation av ett sexuellt övergrepp mot ett barn.

Identifiering av barn är en viktig del i arbetet

Varje barnpornografisk bild som polisen har får en unik kod och läggs in i en bilddatabas. Ett datorprogram kan sedan med hjälp av koden sortera bort bilder som redan granskats, om samma bild skulle dyka upp igen.

Den viktigaste arbetsuppgiften är att identifiera de barn som utsätts på bilderna. Ofta finns information om var bilden är tagen i bildens bakgrund.

I filmer lyssnar polisen på språk och dialekter. När barnet eller förövaren identifierats inleder polisen en brottsutredning. Uppgifterna skickas även till Interpol.

Hjälp polisen att hitta utsatta barn

När polisen i olika länder har tömt ut alla resurser för att kunna identifiera barn som utnyttjas på bilder och filmer kan de ta hjälp av allmänheten för att få tips om var bilderna kan ha sitt ursprung.

Europol publicerar bilder på föremål och ber allmänheten om hjälp med information om var man köper eller hittar föremålet på bilden. Bilderna är starkt beskurna så att bara det objekt som man vill spåra syns.

Man kan lämna tips direkt på sajten och det går att vara anonym.

Stop Child abuse på Europols webbplats (på engelska)

Tipsa polisen om sexuella övergrepp mot barn

Om du kommer i kontakt med misstänkt dokumentation av övergrepp mot barn på internet finns det en särskild enhet inom polisen som du kan vända dig till.

Så här tipsar du polisen

Internationellt arbete för att komma åt gärningspersoner

Polisen arbetar även med att leta upp personer som delar med sig av barnpornografiskt material på internet. Arbetet ger ofta namn på fler misstänkta, ofta på personer från andra länder. Därför är det internationella samarbetet viktigt.

Uppgifter sparas och kan användas i brottsutredningar

I en databas samlar polisen in uppgifter om personer som kontaktar barn i sexuella syften. Uppgifterna kan exempelvis handla om e-postadresser, "nickname" och användarnamn i sociala medier och används sedan i brottsutredningar runt om i landet.

Brottsförebyggande arbete

Om polisen upptäcker en sida som innehåller barnpornografi skickar man länken på sidan till de internetleverantörer som samarbetar med polisen.

Internetleverantören omdirigerar länken som istället går till en stoppsida. Nästa gång någon försöker besöka den får de istället se en text om att sidan är spärrad.

Om polisen upptäcker en sida där man säljer barnpornografi skickas information om sidan till Finanskoalitionen, som består av flera aktörer inom den finansiella sektorn. Aktörerna ser då till att det inte går att genomföra något köp på sidan.

Tänk på detta

  • Får du ett e-postmeddelande eller spam om barnpornografiska sidor bör du tipsa polisen genom att fylla i formuläret Tipsa polisen om sexuella övergrepp mot barn.
  • Har du fått barnpornografiska bilder eller filmer via e-post eller om de laddats ner på din dator ska du radera dem (även e-posten).
  • Misstänker du att ett barn är utsatt för sexuella övergrepp eller upptäcker du barnpornografi i något sammanhang, anmäl det till polisen. Har du vaga misstankar kan du alltid kontakta polisen på telefon 11414 eller besöka en polisstation.

Statistik sexuella övergrepp mot barn på nätet

I enlighet med Förordning om ändring i förordningen (2014:1102), som utfärdats av regeringen den 28 april 2022, ska Polismyndigheten senast den 3 augusti 2022 och årligen upprätthålla funktionen att offentliggöra och lämna rapporter till kommissionen enligt artikel 8 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2021/1232 av den 14 juli 2021 om ett tillfälligt undantag från vissa bestämmelser i direktiv 2002/58/EG.

Det som ska rapporteras är:

  1. Det totala antalet rapporter om upptäckta sexuella övergrepp mot barn på nätet som har lämnats in till de behöriga nationella brottsbekämpande myndigheterna. Rapporterna kommer från tillhandahållare och organisationer som agerar i allmänhetens intresse mot sexuella övergrepp mot barn. Siffrorna är uppdelade mellan det absoluta antalet fall och fall som rapporterats flera gånger om sådan information finns tillgänglig, samt typen av tillhandahållare på vars tjänst det sexuella övergreppet mot barn på nätet upptäcktes.
  2. Antalet barn som identifierats genom åtgärder enligt artikel 3, uppdelat efter kön.
  3. Antalet dömda förövare.
Uppföljning till EU-kommissionen avseende vissa internetrelatede sexualbrott mot barn (3).pdf (pdf, 89 kB)

Rapport 2022: Uppföljning till EU-kommissionen avseende vissa internetrelaterade sexualbrott mot barn (pdf, 44 kB)