JavaScript är inte påslaget i din webbläsare. Vi rekommenderar att javacsript är aktiverat i webbläsaren, för bästa användning av webbplatsen.
Sök på polisen.se

Social oro - metodhandbok för samverkan

Varför kastar tonårspojkar sten på räddningstjänst och polis? Och vad kan samhället göra för att motverka det? Polisen tagit fram en metodhandbok som riktar sig till de samhällsaktörer som polisen samverkar med.

Under senare år har oroligheter, upplopp och anlagda bränder fått stor uppmärksamhet i förorter till Malmö, Göteborg, Stockholm och Uppsala. 

Stenkastning mot polis men också mot räddningstjänst och ambulans i samband med räddningsinsatser har till exempel förekommit. Liknande händelser har också uppstått i andra mindre städer. 

För att sprida erfarenheter och framgångsrika arbetssätt när det handlar om den här typen av social oro har polisen tagit fram en metodhandbok. Handboken riktar sig till de samhällsaktörer som polisen samverkar med, som socialtjänst, skola, fritidsverksamhet, brandförsvar, trossamfund och ideella organisationer.  

Innehållet bygger på erfarenheter från Europa

Handboken bygger på erfarenheter gjorda i olika områden i Stockholm, Uppsala, Göteborg och Malmö samt London, Köpenhamn och Paris. Gemensamt för områdena är att de har drabbats av social oro i form av våldsamma upplopp, skadegörelse, anlagda bil- och skolbränder och stenkastning.

EU-finansierat projekt med flera aktörer

Handboken har tagits fram inom ramen för ett EU-projekt och är finansierat av Integrationsfonden. Andra som ingått i projektet är representanter för polisen och stadsdelsförvaltningarna i Stockholm, Uppsala, Göteborg och Malmö, Polisutbildningen, Brandskyddsföreningen och nyanlända tredjelandsmedborgare. Samarbete har även bedrivits med Göteborgs Universitet, Malmö Högskola och FoU Väst.

Webbplatsen för metodhandbok för samverkan mot social oro

Till toppen