Javascript är inte påslaget i din webbläsare. Vi rekommenderar att javacsript är aktiverat i webbläsaren, för bästa användning av webbplatsen.
Sök på polisen.se

Omhänderta farliga hundar - polisens arbete

Polisen kan besluta om att omhänderta en farlig och aggressiv hund under vissa omständigheter.

Polisen kan omhänderta en hund om

  • någon blivit allvarligt skadad av ett angrepp
  • om flera anmälningar gäller samma hund och ägaren inte vidtar tillräckliga åtgärder.

I de flesta fall genomförs därefter en veterinärundersökning och besiktning av hunden.

Vad beslutet grundar sig på

Resultatet av veterinärundersökningen och besiktningen är delar av utredningen och ligger till grund för beslutet om vad som ska hända med hunden.

Ägarens förmåga och vilja att göra något åt de problem som rör hunden är också viktiga parametrar. 

Ett beslut kan vara att hunden ska vara försedd med fast koppel och munkorg för att förebygga liknande händelse då den vistas utomhus eller utanför inhägnat område.

Polisen kan i vissa fall besluta att hunden ska omplaceras. Om en omplacering hos en annan ägare innebär en för stor risk kan polisen bestämma att hunden ska avlivas.

Beslut om hundförbud

Polisen kan även besluta om hundförbud om en ägare allvarligt brister i tillsynen av sin hund. 

Exempel på när polisen ska besluta om hundförbud är då en person använt en hund som vapen eller tillhygge vid en misshandel, utpressning eller liknande. Hundar får inte hetsas vare sig mot varandra eller mot andra djur.

Om du har råkat ut för en farlig eller aggressiv hund kan du göra en anmälan eller lämna tips till polisen. Ring 114 14 eller besök närmaste polisstation.   

Till toppen