Sök
Stäng Meny

GVI – en strategi mot grovt våld i kriminella miljöer

Gruppvåldsintervention (GVI) är en strategi för att reducera grovt våld i kriminella miljöer, i en specifik stad eller stadsdel, och bygger på samverkan mellan polis, kommun, kriminalvård och lokalsamhälle.

GVI-logga

Strategin bygger på att parterna i samverkan kommunicerar direkt med våldsbenägna grupper, för att förmedla ett gemensamt och enhetligt budskap: att våldet inte accepteras och att de personer som vill lämna det kriminella livet erbjuds hjälp och stöd. Det bygger även på att hela gruppen kommer att få ögonen på sig om en individ ur gruppen begår våldshandlingar.

Strategin för GVI är tredelad

Sanktioner: snabba, kännbara och förutsägbara konsekvenser för hela den grupp som fortsätter använda våld. Eftersom det är grupper som driver våldet kommer detta ge större effekt än insatser som har ett individfokus.

Ett erbjudande om hjälp: alla gruppmedlemmar som vill lämna det kriminella livet ska få hjälp att göra det.

Målen för GVI

  • Färre fall av dödligt och grovt våld utfört av kriminella grupper.
  • Ökad upplevd trygghet i samhället.
  • Ett minskat behov av polisens resurser för utredning av dödligt och grovt våld.
  • Ett minskat behov av sjukvårdens och samhällets övriga resurser för hantering av dödligt och grovt våld.

Kommunikation: ett gemensamt budskap från samhällets aktörer om att våldet måste upphöra. Detta genomförs genom direktkommunikation med gruppmedlemmarna.

Budskap som riktas till de som vi vill ska sluta begå det grova våldet är:

  • Vi vill inte att du ska dö
  • Vi vill inte att du ska döda
  • Vi vill att du tar emot den hjälp vi erbjuder

Vilka myndigheter arbetar nationellt med GVI-uppdraget?

Brottsförebyggande rådet (Brå), Kriminalvården och Polismyndigheten är de myndigheter som på nationell nivå arbetar med GVI. Hösten 2021 fick de i uppdrag av regeringen att sprida GVI-strategin till flera städer och bistå med stöd till de lokala aktörerna. Inom ramen för regeringsuppdraget är det fem kommuner som fattat beslut om att arbeta utifrån GVI-strategin.

Kommuner/lokalpolisområden som arbetar med GVI

Följande kommuner/lokalpolisområden arbetar utifrån GVI-strategin: