Ett planerat tekniskt underhåll på polisen.se gör att vissa funktioner, som formulär och filtreringar, inte fungerar fullt ut. Tack för ditt tålamod!

GVI – en strategi mot grovt våld i kriminella miljöer

Gruppvåldsintervention (GVI) är en strategi för att reducera grovt våld i kriminella miljöer, i en specifik stad eller stadsdel, och bygger på samverkan mellan polis, kommun, kriminalvård och lokalsamhälle.

GVI-logga

Dessa samverkansparter kommunicerar direkt med våldsbenägna grupper för att förmedla ett gemensamt och enhetligt budskap: att våldet inte accepteras, att det finns stöd och hjälp för de som vill förändra sitt liv samt att fortsatta våldshandlingar från någon individ ur gruppen kommer att leda till kännbara konsekvenser för hela gruppen.

Budskap som riktas till de som vi vill ska sluta begå det grova våldet är:

Vi vill inte att du ska dö

Vi vill inte att du ska döda

Vi vill att du tar emot den hjälp vi erbjuder

Vilka myndigheter arbetar nationellt med GVI-uppdraget?

Brottsförebyggande rådet (Brå), Kriminalvården och Polismyndigheten är de myndigheter som på nationell nivå arbetar med GVI. Deras uppdrag är att sprida GVI-strategin till flera städer och bistå med stöd till de lokala aktörerna.

Kommuner/lokalpolisområden som arbetar med GVI

Följande kommuner/lokalpolisområden arbetar utifrån GVI-strategin:

GVI-strategin genomförs med stöd av EU:s Fonden för inre säkerhet (ISF).

Om GVI på Brottsförebyggande rådets webbplats

ISF logga bred_webb