Sluta skjut

Sluta skjut är en satsning som syftar till att förebygga skjutningar och grovt våld i Malmö.

Sluta skjut

Samarbete

Satsningen är ett samarbete mellan polisen, kriminalvården, Malmö stad och engagerade medborgare som innebär att det blir svårare att vara delaktig i skjutningar och lättare att få rätt stöd för den som vill bort från ett våldsamt liv.

Beprövad metod

Sluta skjut bygger på en beprövad amerikansk metod, Gruppvåldsintervention (GVI), som visat goda resultat i våldsutsatta städer i USA.

Sluta skjut genomförs också i samverkan med Brottsförebyggande rådet (BRÅ) och med stöd av EU:s Fonden för inre säkerhet (ISF).

Polisen i Almedalen 2019: "Sluta skjut" - en satsning för att minska dödligt våld

Vill du veta mer?

ISF logga bred_webb