Elchockvapen - polisens arbete

Elchockvapen kan bidra till att minska det dödliga våldet och våldsnivån, samt att skador på poliser och gärningsmän minskar. Under 2018 och 2019 har ett försök med elchockvapen genomförts. Försöket utvärderas nu av Umeå universitet.

I avvaktan på beslut om införande fortsätter försöksområdena att använda elchockvapnen som användes under försöksperioden.

Följande lokalpolisområden använder elchockvapen:

  • Polisregion Stockholm: Vällingby och Södermalm
  • Polisregion Väst: Borås
  • Polisregion Syd: Västervik
  • Polisregion Nord: Piteå Älvdal

Dessutom får insatsgrupper i alla polisregioner tillgång till vapnet.
Under försöket har totalt cirka 700 poliser utbildats i att hantera elchockvapen.

Så här fungerar elchockvapen

Polisen har fyra möjligheter att använda elchockvapnet. Förutom att skjuta iväg pilar från vapnet finns två varningsfunktioner – en där laser tänds och en funktion där små blixtar tänds. Polisen kan även trycka vapnet mot en person och i korta intervaller överföra ström genom en så kallad drivstöt.

Vanliga frågor och svar om elchockvapen

Hur fungerar vapnet?
Vapnet skjuter iväg två små pilar som är förbundna med vapnet via tunna trådar. När de små pilarna går in i kroppen tappar man tillfälligt kontrollen av muskulaturen. Det gör att den som träffas blir oförmögen att röra musklerna och ofta faller till marken. Vapnet kan även användas genom att det trycks direkt mot kroppen utan att avfyra pilar.

Finns det risk för skador?
Liksom med alla våldshjälpmedel finns en skaderisk. För elchockvapen handlar det oftast om fallskador.

Är det farligt för personer med pacemaker?
Det finns ingen förhöjd risk att elchockvapnet påverkar en pacemaker.

Gör inte elchockvapen att poliser riskerar att använda våld i ett tidigare skede?
Förhoppningen är att våldsnivån snarare kommer att minska. Elchockvapnet har en effektiv varningsfunktion som i andra länder har visat sig vara avskräckande. I cirka 80-90 procent av fallen har det räckt med att aktivera eller bara visa vapnet för att få kontroll över en situation.

När kommer vapnet att användas?
Det är upp till den enskilde polisen att göra denna bedömning utifrån situationen, men det kan till exempel handla om en beväpnad person som inte går att tala till rätta.

Kommer elchockvapen ersätta till exempel tjänstevapen?
Nej, elchockvapnet är ett komplement till polisens övriga utrustning.