Frågor och svar om inreseförbudet till Sverige

Frågor och svar om det tillfälliga inreseförbudet (uppdaterat 2021-01-24).

Sverige har infört ett tillfälligt inreseförbud för att begränsa icke-nödvändiga resor till Sverige över en yttre gräns, det vill säga från länder utanför EU/EES med undantag för Schweiz. Beslutet gäller i dagsläget till och med 31 mars 2021.

Svenska medborgare och EES*-medborgare omfattas inte av inreseförbudet, och resor inom EU/EES berörs inte. Det finns också flera undantag, bland annat får utlänningar som bor i ett antal namngivna länder resa in. Läs mer på sidan Så påverkas resandet till Sverige från länder utanför EU/EES av coronapandemin

Polismyndigheten utfärdar inga förhandsbesked eller intyg

Polismyndigheten utfärdar inga förhandsbesked eller intyg, och det går inte att ansöka om undantag innan ankomst. Samtliga beslut om hur eventuella undantag ska tolkas, fattas vid ankomst till gränskontrollen.

Om inreseförbudet till Sverige från Storbritannien, Norge och Danmark

Sverige införde den 22 december 2020 ett inreseförbud vid resor från Danmark och Storbritannien. Detta har nu utvidgats till att även gälla inresa från Norge och har förlängts till 14 februari. Skälet är att minska och hindra smittspridningen av en ny typ av covid-19-viruset. 

Inreseförbud till Sverige från Storbritannien, Norge och Danmark

Regeringens frågor och svar om inreseförbudet från Storbritannien, Norge och Danmark

För inresa från övriga länder beskrivs undantag till inreseförbudet nedan.

På denna sida har vi samlat vanliga frågor och svar om inreseförbudet. Vänligen notera att Polismyndigheten inte besvarar enskilda frågor via e-post eller telefon. Operatörerna som svarar på 114 14 har samma information som finns tillgänglig på denna sida. Sidan finns också på engelska: Frequently asked questions about the temporary entry ban to the EU via Sweden. 

Texten på denna sida gäller till och med 31 mars 2021. Polismyndigheten kan inte garantera att det kommer gå att resa in i Sverige på ett specifikt framtida datum då situationen ändras och regler kommer anpassas till gällande läge. Det är resenärens ansvar att hålla sig regelbundet uppdaterad via officiella källor som till exempel regeringens webbplats och denna sida

Uppdateringar kommer publiceras löpande på regeringens webbplats och regeringens Frågor och svar – tillfälligt inreseförbud till EU via Sverige (på regeringens webbplats).

Lagstöd och länkar

EES*

= EES-länder inkluderar Belgien, Bulgarien, Cypern, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Grekland, Irland, Island, Italien, Kroatien, Lettland, Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, Malta, Nederländerna, Norge, Polen, Portugal, Rumänien, Slovakien, Slovenien, Spanien, Tjeckien, Tyskland, Ungern och Österrike.

Schweiz ingår inte i EES, men omfattas av samlingstermen EES* på denna sida. Deras medborgare samt medborgare i San Marino, Andorra, Monaco och Vatikanstaten inkluderas i termen EES*-medborgare. Från och med 1 januari 2021 måste brittiska medborgare omfattas av ett undantag för att få resa in. Brexit: Vad gäller från 1 januari 2021

Resor från dessa länder omfattas inte av inreseförbudet och det är därmed tillåtet att resa in till Sverige från alla dessa länder. Förutom Danmark och Norge, där ett striktare inreseförbud tillämpas fram till 14 februari 2021. Däremot har polisen sedan 2015 möjlighet att genomföra gränskontroller vid inre gräns.

Tillfälliga gränskontroller – polisens arbete

Lagstiftning

Det är viktigt att notera att samma lagstiftning som vanligt fortfarande gäller för gränspassage, det vill säga Schengens gränskodex och viseringskodex. Det innebär att giltig resehandling ska medföras i form av pass eller nationellt id-kort, samt att giltig visering ska finns om sådan krävs.

Lagstöd och länkar

Vad innebär inreseförbudet?

Beslutet innebär att regeringen tillfälligt begränsar icke-nödvändiga resor till Sverige från länder utanför EU/EES, med undantag för Storbritannien och Schweiz samt ett antal namngivna länder till och med 31 mars 2021. Syftet är att hindra spridningen av coronaviruset. Det här är en exceptionell åtgärd och inreseförbudet är tillfälligt.

Svenska medborgare omfattas inte av inreseförbudet. Det finns även undantag för till exempel EES*-medborgare och deras nära familjemedlemmar, samt personer med uppehållstillstånd eller D-visering i något EES*-land. Mer information om vilka anhöriga som omfattas, finns i stycket om familjeanknytning.

Det är tillåtet att resa in till Sverige från följande länder som ingår i EU/EES: Belgien, Bulgarien, Cypern, Estland, Finland, Frankrike, Grekland, Irland, Island, Italien, Kroatien, Lettland, Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, Malta, Nederländerna, Norge, Polen, Portugal, Rumänien, Slovakien, Slovenien, Spanien, Tjeckien, Tyskland, Ungern och Österrike. Schweiz ingår inte i EES, men omfattas av samlingstermen EES* på denna sida. Deras medborgare, samt medborgare i San Marino, Andorra, Monaco och Vatikanstaten inkluderas i termen EES*-medborgare.

Till och med den 14 februari 2021 har Sverige ett inreseförbud från Storbritannien, Norge och Danmark som omfattar samtliga utländska resenärer med några undantag. Mer information om det utökade inreseförbudet från Danmark, Norge och Storbritannien.

Från 1 januari måste personer som reser från Storbritannien, för att omfattas av något av undantagen i förordningen, även uppvisa ett negativt provsvar för pågående covid-19-infektion som utförts inom 72 timmar före ankomst. Utöver de särskilda undantagen för inresa från Danmark och Storbritannien kommer endast svenska medborgare tillåtas att resa in i Sverige från dessa länder. För inresa från övriga länder beskrivs undantag till inreseförbudet nedan.

Efter 14 februari gäller ordinarie inreserestriktioner för resenärer från Danmark, Norge och Storbritannien. Mer om Brexit nedan.

Förutom EES*-medborgare är även utlänningar bosatta i ett begränsat antal länder undantagna från inreseförbudet och får därmed resa in i Sverige om de uppfyller kriterierna för inresa. Detta i tillägg till de undantag som redan finns.

Vilka länder som kommer uppfyller kriterierna för att kunna undantas, bedöms löpande och listan kommer uppdateras. Frågor kring urvalet hänvisas till EU och regeringen.

Nuvarande undantagsländer: Australien, Japan, Nya Zeeland, Rwanda, Sydkorea, Thailand och Singapore.

Även andra länders medborgare som har särskilt angelägna behov eller som ska utföra nödvändiga funktioner i Sverige, kan fortfarande få resa hit. 

Vem omfattas av inreseförbudet?

Inreseförbudet omfattar utländska medborgare som försöker resa in i Sverige från ett land som inte ingår i EES*. Det finns dock flera viktiga undantag, läs mer i stycket om undantag.

Omfattas svenska medborgare av inreseförbudet?

Inreseförbudet gäller inte svenska medborgare eller EES*-medborgare.

Observera att Storbritannien i och med Brexit inte längre är en EES*-stat och britter inte längre är EES*--medborgare efter 1 januari 2021.

Kan Polismyndigheten utfärda ett förhandsbesked eller intyg till flygbolaget som garantererar att jag kommer få resa in i Sverige?

Nej, Polismyndigheten utfärdar inga förhandsbesked eller intyg, samtliga beslut om hur eventuella undantag ska tolkas kommer fattas vid ankomst till gränskontrollen. 

Hur ansöker jag om undantag?

Det går inte att ansöka om undantag, alla beslut fattas vid ankomst till gränskontrollen.

Flygbolaget nekade mig att gå ombord trots att jag har rätt att resa in i Sverige, har de rätt att göra detta?

Ja, flygbolaget har rätt att neka resenärer att gå ombord, till exempel om de är osäkra på om en passagerare saknar rätt till inresa i ett land. Detta är vanligt förekommande eftersom flygbolagen riskerar få betala en sanktionsavgift och kan även behöva stå för kostnaderna för återresan för passagerare som nekas inresa. Flygbolag kan kontakta svensk polis direkt för mer information om vilka inreseregler som gäller, men polisen kontaktar inte flygbolag på passagerares vägnar. Databasen som flygbolag hämtar sin information om, uppdateras löpande så fort något ändras.

Gränspolisen i landet jag försöker resa ut från eller transitera via nekade mig att lämna trots att jag har rätt att resa in i Sverige, har de rätt att göra detta?

Svensk polis styr inte över andra länders myndigheter, och svensk polis kontaktar inte andra länders gränspolis på resenärers vägnar. Utländsk polis kan dock alltid kontakta Polismyndigheten genom de kanaler som finns för internationellt polissamarbete.

Jag har mejlat in en fråga till polisen, varför får jag inget svar?

Polismyndigheten besvarar inte frågor rörande inreseförbudet via mejl eller telefon, istället hänvisar operatörer eller ett automatiskt mejlsvar till denna sammanställning av vanliga frågor och svar, samt övrig information på polisens eller regeringens webbplats. Förslag på frågor som inte redan besvaras, kan skickas in via registrator. Om frågan bedöms vara relevant kommer den besvaras här. Frågeställaren kommer inte få ett individuellt svar, däremot kommer han eller hon få ett meddelande via mejl när sidan Frågor och svar är uppdaterad. Det är dock frågeställarens ansvar att kolla efter uppdateringar, som sker löpande.

Min fråga besvaras inte, vem kan jag kontakta?

Förslag på frågor som inte redan besvaras, kan skickas in via registrator. Om frågan bedöms vara relevant kommer den besvaras här. Frågeställaren kommer inte få ett individuellt svar men däremot skickas en länk till Frågor och svar via e-post när denna är uppdaterad.

Jag har frågat polisen om jag kunde resa in i Sverige och skickade även in mina intyg, men svaret jag fick överensstämde inte när jag väl kom fram till gränskontrollen. Varför svarade polisen fel?

I början av inreseförbudet svarade polisen på generella frågor via mejl och telefon, inklusive från personer som frågade vad som gällde i deras fall. Dessa svar handlade endast om en generell tolkning av lagstiftningen utifrån den information som frågeställaren gav, utan hänsyn till eventuellt intyg. Detta eftersom intygen och deras validitet måste bedömas av en dokumentexpert vid ankomst. Detta ska inte ses som handläggning eller bedömning av ett enskilt ärende. Beslut om enskilda ärenden kan endast fattas vid ankomst till gränskontrollen när samtliga handlingar och övrig dokumentation kan bedömas som en helhet. Endast beslut fattade vid gränskontrollen är slutgiltigt, och kan överklagas.

Kriterierna för undantag har också ändrats flera gånger sen den tillfälliga förordningen infördes, vilket gör att svar som tidigare har lämnats, inte nödvändigtvis är giltiga.

Finns det krav på dokumentation med mera vid inresa?

Samma regler som vanligtvis gäller, det vill säga Schengens gränskodex (EU 2016/399) och viseringskodexen (EU 2019/1155) tillämpas fortfarande vid inresa, till exempel när det gäller kravet på giltig resehandling (exempelvis pass), visering, uppehållstillstånd etcetera. Den enskilde har alltid bevisbördan och det åligger utlänningen att själv åberopa och styrka de omständigheter som kan utgöra grund för rätten till inresa eller för att omfattas av något av undantagen. Görs inte detta kommer den individuella prövningen att begränsas till att konstatera att utlänningen ska nekas inresa och avvisas enligt huvudregeln.

Undantagsprövningen görs alltid utifrån omständigheterna i det enskilda fallet. I normalfallet krävs någon form av skriftlig dokumentation, t.ex. kontroll i register, anställningsbevis, tjänstgöringsintyg, lönebesked, utdrag från folkbokföringsregistret, läkarintyg, vigselbevis, hindersprövning, utdrag från bankkonto, hyresavi eller bostadskontrakt, ansökan till eller beslut från Migrationsverket, inbjudan till att delta i eller jobba vid en elitidrottstävling, eller andra former av bevis och intyg. Dessa är endast exempel. Polisen kan inte på förhand svara via mejl eller telefon på vilken typ dokumentation som kommer att behövas eller bedöma om ett visst intyg är tillräckligt. 

Jag flyger från USA till Sverige via London, gäller inreseförbudet fortfarande när jag kommer till Sverige? Kommer jag få resa in i Storbritannien? Måste jag gå igenom gränskontrollen vid ankomst till Sverige?

Fram tills 14 februari 2021 tillämpas ett striktare inreseförbud vilket gör att endast svenska medborgare tillåts resa in från Storbritannien om du inte kan styrka att du omfattas av undantag. Från 1 januari måste personer som reser från Storbritannien, förutom att omfattas av något av undantagen i förordningen, även uppvisa ett negativt provsvar för pågående covid-19-infektion som utförts inom 72 timmar före ankomst. Detta gäller samtliga resenärer som inte är svenska medborgare och även för transitresor.

I och med Storbritanniens utträde ur EU 1 januari 2021, kommer det generella inreseförbudet att gälla efter 14 februari. För frågor kring inresa i Storbritannien måste dessa ställas till brittiska myndigheter.

Jag flyger från USA till Sverige via Paris, gäller inreseförbudet fortfarande när jag kommer till Sverige? Kommer jag få resa in i Frankrike? Måste jag gå igenom gränskontrollen vid ankomst till Sverige?

Inreseförbudet gäller bara från resor direkt från ett land utanför EES*. Istället inresebehandlas resenären i det första EES*-landet de kommer till enligt det landets inreseregler. Kontakta det aktuella landets myndigheter för att fråga vad som gäller, även om det bara handlar om en mellanlandning. Svensk polis kan endast svara på frågor som rör inresa till Sverige.

Det är oftast ingen gränskontroll för flygplan som ankommer från ett annat EES*-land. När det gäller EES*-länder som inte ingår i Schengensamarbetet, så kontrolleras det i gränskontrollen att inresan är i enlighet med Schengens gränskodex och viseringskodexen, men inte enligt det tillfälliga inreseförbudet. En eventuell nekad inresa och avvisning kommer då ske med stöd i en annan lag än den tillfälliga förordningen. Frågor kring inresa och transit i Frankrike måste ställas till franska myndigheter. Svensk polis kan bara besvara frågor som rör inresa i Sverige.

Om det görs en gränskontroll i Sverige vid resa från annat EES*-land som ingår i Schengensamarbetet (inkl. mellanlandning i eller transit), är gränskontrollen i Sverige en så kallad återinförd inre gränskontroll. Vid en sådan gränskontroll gäller inte det tillfälliga inreseförbudet, då kontrolleras endast om inresan uppfyller inresekraven enligt Schengens gränskodex och viseringskodexen.

Gäller inreseförbudet vid resor från Irland?

Nej, eftersom Irland är medlem i EU. Vid inresa från EU-länder som inte ingår i Schengensamarbetet (Irland, Bulgarien, Cypern, Kroatien och Rumänien) så genomförs samma typ av gränskontroll som innan inreseförbudet, där det kontrolleras att inresan är i enlighet med Schengens gränskodex och viseringskodexen. Nekad inresa kan inte göras med stöd av det tillfälliga inreseförbudet.

Ska en visering återkallas i samband med att personen nekas inresa?

Mot bakgrund av inreseförbudets tillfälliga karaktär är Polismyndighetens bedömning att giltiga viseringar inte bör återkallas i samband med beslut om avvisning.

Ett beslut om avvisning som har fattats med stöd av förordning (2020:127) kommer upphöra att gälla när beslutet har verkställts, eller senast vid den tidpunkt då denna förordning upphör att gälla.

Vad gäller för en tredjelandsmedborgare med 90 dagars visum som behöver förlänga detta eftersom det inte går flyg hem, och därmed riskerar att den tillåtna vistelesetiden överskrids? Kommer jag få problem vid utresa?

En person som inte kan resa hem som planerat måste legalisera sin vistelse, oavsett om det är en person med Schengenvisering eller en viseringsfri person. För att legalisera sin vistelse måste de vända sig till Migrationsverket. Polisen handlägger inte viseringar eller uppehållstillstånd. Om det upptäcks vid utresa att man har överskridit sin vistelsetid kan det få juridiska konsekvenser, exempelvis återreseförbud, om man inte kan verifiera att man har försökt lämna landet, och/eller att legalisera sin vistelse.

Vilka regler gäller vid mellanlandning i Sverige från ett land som inte är med i EES*?

Om tredjelandsmedborgare flyger via Sverige från ett land som inte ingår i EES* och vidare till ett annat icke-EES*-land, får de endast stanna på det internationella transitområdet på flygplatsen förutsatt att transiteringen görs utan att passera någon passkontroll.

Vad gäller för mellanlandning i Sverige från ett EES*-land?

Inreseförbudet gäller bara från resor direkt från ett land utanför EES*, så mellanlandningar från ett EES*-land berörs inte. Däremot kan en ordinarie gränskontroll vid utresa göras, där din vistelse inom EES* kontrolleras mot Schengens gränskodex och viseringskodexen, om du reser vidare till ett land utanför EES*.

Om det görs en gränskontroll i Sverige vid resa från annat EES*-land (inkl. mellanlandning i eller transit), är gränskontrollen i Sverige en så kallad återinförd inre gränskontroll. Vid en sådan gränskontroll gäller inte det tillfälliga inreseförbudet, då kontrolleras endast om inresan uppfyller inresekraven enligt Schengens gränskodex och viseringskodexen.

Jag ska endast transitera på Arlanda. Omfattas jag av inreseförbudet om jag mellanlandar i Sverige på väg från USA till ett annat EES*-land?

Om du reser in i Sverige från ett land utanför EES*, så måste du vara svensk medborgare, EES*-medborgare, ha uppehållstillstånd eller D-visering i något EES*-land, eller familjemedlem till någon av dessa kategorier, eller omfattas av något av undantagen om du ska tillåtas resa in i Sverige, även om Sverige inte är din slutdestination och du avser att resa vidare inom EES* med flyg eller annat transportmedel.

Har Sverige något krav på karantän vid inresa?

Nej, för tillfället tillämpar Sverige inga karantänsregler förutom för resenärer som har varit i länder med nya virusvarianter, som t.ex. Storbritannien, Brasilien eller Sydafrika som uppmanas av Folkhälsomyndigheten att stanna hemma, avhålla sig från sociala kontakter och att testa sig
Det samma gäller vid inresa från Norge.

Gör ni coronatest på flygplatsen vid ankomst?

Nej, Sverige tillämpar inte coronatest vid ankomst.Mer information om tester på 1177.

Måste jag fylla i något särskilt hälsoformulär vid inresa?

Nej.

Jag har testats för covid-19 och kan bekräfta att jag inte har sjukdomen, får jag resa in i Sverige?

Nej, ett negativt coronatest ger inget undantag från inreseförbudet. Nuvarande regler handlar endast om att man reser in i Sverige från ett land utanför EES*. För inresa från Storbritannien är ett negativt testresultat obligatoriskt, men testet i sig räcker inte får att undantas från inreseförbudet. 

Varför får jag inte resa in från ett land som har betydligt lägre antal smittade än vissa EU-länder?

Den frågan måste ställas till regeringen som har fattat beslutet. Polismyndigheten tillämpar endast de lagar och förordningar som riksdag och regering stiftar.

Jag är svensk medborgare men befinner mig utomlands. Kommer jag få resa hem?

Ja, svenska medborgare får alltid resa in i Sverige.

Jag är svensk och mitt pass råkade gå ut under tiden jag har varit utomlands. Får jag åka hem?

Om du visar upp ditt utgångna pass eller annan dokumentation som exempelvis födelseattest vid ankomst till en svensk gränskontroll, kan dessa användas för att styrka ditt svenska medborgarskap och din rätt att resa in i Sverige. Du kan också styrka ditt svenska medborgarskap på annat sätt, till exempel med ett nationellt id-kort. 

Observera att detta gäller för inresa i Sverige. Landet du reser ut från, länder du mellanlandar i, eller flygbolaget kan ha andra krav. Kontrollera detta direkt med berörd part.

Jag är svensk men mitt barn är fött utomlands och saknar svenskt pass. Får han/hon resa in i Sverige med mig?

Detta beror på när barnet är fött, barn födda efter 1 april 2015 blir automatiskt svenska medborgare om någon av de registrerade föräldrarna är svenska medborgare vid barnets födsel. Barn födda före 1 april 2015 men efter 1 juli 2001 blir svenska medborgare från födelsen om mamman är svensk medborgare när barnet föds. Detsamma gäller om pappan är svensk medborgare och barnet föds i Sverige. Om barnet föds utomlands blir barnet svensk medborgare om pappan är svensk och gift med barnets mamma. Läs mer på Migrationsverkets webbplats: Svenskt medbor­gar­skap för barn.

För barn med svenskt medborgarskap men utan svenskt pass, måste födelsebevis och eventuellt andra intyg styrka släktskapet.

Om ett barn till en svensk medborgare inte själv är svensk medborgare, kommer barnet sannolikt få resa in i Sverige som medföljande till en svensk medborgare, förutsatt att släktskapet kan styrkas och att samtliga övriga inresevillkor är uppfyllda (till exempel resehandling, visering etcetera.).

Observera att detta gäller för inresa i Sverige. Landet du reser ut från, länder du mellanlandar i, eller flygbolaget kan ha andra krav. Kontrollera detta direkt med berörd part.

Får svenska medborgare resa hem via ett transitland som för närvarande är stängt för utländska medborgare?

Den frågan måste ställas till behöriga myndigheter i transitlandet, eller till Utrikesdepartementet.

Påverkar inreseförbudet resandet inom EES*?

Den nya förordningen omfattar endast resor till Sverige från en stat som inte är en EES*-stat. Resor som görs från ett EES*-land till Sverige omfattas alltså inte av det nya inreseförbudet, oberoende av resenärens medborgarskap. När det gäller resor från Sverige till ett annat EES*-land måste den frågan ställas till det aktuella landets myndigheter.

Fram tills 14 februari 2021 gäller ett striktare inreseförbud med färre möjligheter för undantag, för inresor från Danmark och Norge, samt Storbritannien.

Jag är i Frankrike och är fransk medborgare, får jag resa till Sverige på semester?

Ja, resor till Sverige från ett annat EES*-land omfattas inte av inreseförbudet.

Jag är medborgare i Storbritannien och ska resa från USA till Sverige, får jag resa in?

Nej. Medborgare i Storbritannien räknades som EU-medborgare till och med 31 december 2020 enligt utträdesavtalet. Efter 1 januari 2021 är brittiska medborgare tredjelandsmedborgare och måste omfattas av ett undantag för att få resa in. Det finns ett särskilt undantag som gäller britters möjlighet till att söka om uppehållsstatus. Mer om det finns i på polisens sida om Brexit.

Kommer tredjelandsmedborgare kunna resa in i Sverige från ett annat EES*-land, till exempel Danmark eller Norge?

Inresa från ett EES*-land omfattas inte av inreseförbudet, så tredjelandsmedborgare som redan befinner sig inom EES* får resa in i Sverige. Förutom fram till 14 februari 2021 då ett striktare inreseförbud med färre undantag tillämpas på inresa från Danmark och Norge

Får tredjelandsmedborgare mellanlanda på en svensk flygplats på hemresa från ett annat EES*-land?

Inresa från ett EES*-land omfattas inte av inreseförbudet, så tredjelandsmedborgare som redan befinner sig inom EES* får resa hem via Sverige, förutom fram till 14 februari 2021 då ett striktare inreseförbud med färre undantag gäller för inresor från Danmark och Norge.

Vad gäller för hälso- och sjukvårdspersonal, forskare inom hälso- och sjukvård samt personal inom äldreomsorgen som bor i ett annat land men arbetar på vårdinrättning i Sverige? Behöver de någon form av dokumentation, dispens etcetera för att kunna passera gränsen fram och tillbaka mellan hemmet och arbetsplatsen?

Det nya inreseförbudet gäller endast resor till Sverige från annan stat än en EES*-stat. Vårdpersonal som är bosatt i ett annat EES*-land och endast reser mellan hemmet i en annan EES*-stat och arbetet i Sverige, omfattas inte av inreseförbudet. Däremot måste du kolla med hemlandet om vad som gäller för att återvända hem.

För hälso- och sjukvårdspersonal, forskare inom hälso- och sjukvård samt personal inom äldreomsorgen som reser från ett land som inte ingår i EES*-området, kommer undantagsprövningen alltid göras utifrån omständigheterna i det enskilda fallet. De allra flesta utlänningar som ska arbeta i Sverige innehar ett uppehålls- och arbetstillstånd och är därmed undantagna inreseförbudet redan på den grunden. Om de inte innehar något uppehållstillstånd samt är undantagna kravet på arbetstillstånd är de undantagna om de kan visa dokumentation som styrker att de ska arbeta som vårdpersonal i Sverige. Exempel på dokumentation som styrker att de ska arbeta inom hälso- och sjukvård kan t ex vara ett anställningsbevis. De behöver också kunna visa att de är undantagna kravet på arbetstillstånd med stöd av 5 kap. 2 § utlänningsförordningen.

Observera också att undantaget inte gäller medföljande familjemedlemmar till vårdpersonal.

Jag har beviljats uppehållstillstånd och bor redan i Sverige, men befinner mig just nu utomlands. Får jag åka in i Sverige?

Ja, en utlänning med uppehållstillstånd är undantagen från inreseförbudet.

Jag har ett så kallat EU blue card (EU-blåkort), är jag undantagen från inreseförbudet?

Ja, EU-blåkort är ett arbetstillstånd för tredjelandsmedborgare som tar högkvalificerad anställning inom Europeiska unionen och omfattas av undantaget.

Jag har nyligen beviljats uppehållstillstånd och vill nu flytta till Sverige. Är jag undantagen från inreseförbudet?

Om du nyligen beviljats uppehållstillstånd i Sverige är du undantagen inreseförbudet och tillåts därmed att resa in i Sverige från och med det datumet som uppehållstillståndet är giltigt. För att få resa in tidigare än giltighetsdatum, krävs att du har giltig visering eller är viseringsfri samt att du kan styrka att du samtidigt omfattas av ett annat undantag, till exempel familjeanknytning. Annars kommer inresa först tillåtas när ditt uppehållstillstånd blir giltigt. Det är inget krav att du ska ha bott i Sverige tidigare.

Jag kommer från ett viseringsfritt tredjeland och har nyss beviljats uppehållstillstånd. Kommer jag få resa in i Sverige om jag visar upp beslutet från Migrationsverket eller måste jag även ha ett uppehållstillståndskort (UT-kort)?

Precis som vanligt kan du resa in i Sverige och ordna med uppehållstillståndskortet när du kommer hit. Du kan behöva visa upp beslutet från Migrationsverket när du kommer till gränskontrollen, kopia går bra.

Jag kommer från ett tredjeland vars medborgare behöver visering för att resa in i Sverige. Nu har jag beviljats uppehållstillstånd. På grund av pandemin är det svårt/omöjligt att ordna detta innan ankomst. Räcker det att jag visar upp beslutet från Migrationsverket eller måste jag även ha ett uppehållstillståndskort (UT-kort)?

Om du inte har ett giltigt UT-kort, krävs på samma sätt som tidigare att du har visering för att få resa in i Sverige. Du kommer inte tillåtas resa in i Sverige om du inte har UT-kort eller visering, och det finns också risk för att flygbolaget inte kommer låta dig gå ombord då de riskerar få betala en sanktionsavgift om de tar med dig utan tillstånd att resa in i Sverige. Frågor kring utfärdande av UT-kort eller visering hänvisas till svenska utlandsmyndigheter, och svensk polis kan inte ta hänsyn till ev. praktiska svårigheter med att framskaffa dessa.

Jag har beviljats uppehållstillstånd och kommer att resa in i Sverige inom kort. Jag är medborgare i ett land som inte behöver visering till Sverige. Kan jag, eftersom jag beviljats uppehållstillstånd i Sverige, resa in i Sverige tidigare än det datum då uppehållstillståndet börjar gälla i och med att jag är viseringsfri.

Nej, du kan inte resa tidigare än det datum uppehållstillståndet börjar gälla om du inte kan styrka att du samtidigt omfattas av ett annat undantag, till exempel familjeanknytning.

Jag har bott i Sverige men lämnade för att besöka familjen i mitt hemland. Mitt uppehållstillstånd har gått ut och jag har ansökt om nytt uppehållstillstånd. Får jag resa in i Sverige?

Nej, ett giltigt uppehållstillstånd krävs för att undantas från inreseförbudet.

Mitt uppehållstillstånd går snart ut, kan jag stanna i Sverige en extra månad som turist efteråt?

Du måste ha giltigt uppehållstillstånd för att vistas i Sverige. Om du är viseringsfri till Sverige och vill stanna efter att ditt uppehållstillstånd löpt så måste du lämna Sverige och därefter åter resa in igen för att undantaget i art 6.2 i Schengens gränskodex ska vara tillämpligt och du därmed ska kunna utnyttja din viseringsfria tid. Men eftersom turistresor inte tillåts under det tillfälliga inreseförbudet kommer du dock nekas inresa om du lämnar Schengenområdet utan att ha ett giltigt uppehållstillstånd om du inte omfattas av något av undantagen i det tillfälliga inreseförbudet. Detta betyder att den vars uppehållstillstånd gått ut och som är medborgare i ett viseringsfritt inte kan förlänga sin vistelse i Sverige bara genom att kvarstanna efter att uppehållstillståndet löpt ut. 

Kan jag stanna i Sverige då mitt uppehållstillstånd har löpt ut och jag har ansökt om en förlängning?

Du måste ha giltigt uppehållstillstånd för att vistas i Sverige. Om du skickar in en ansökan till Migrationsverket om förlängning av ditt uppehållstillstånd har du rätt att vistas i Sverige under tiden som ansökan handläggs. Om du lämnar Schengenområdet under det tillfälliga inreseförbudet utan att ha ett giltigt uppehållstillstånd, kommer du nekas inresa om du inte omfattas av något av undantagen eftersom turistresor inte tillåts.

Jag har ansökt om uppehållstillstånd för att flytta till min make/maka/pojkvän/flickvän/fästman/fästmö i Sverige, men ännu inte fått beslut från Migrationsverket och vill besöka min respektive under tiden. Är jag undantagen inreseförbudet?

Förutsatt att du kan visa att ni har en seriös relation och din make/maka/pojkvän/flickvän/fästman/fästmö är svensk medborgare, en EES*-medborgare, en person som är bosatt eller som har beviljats uppehållstillstånd för bosättning i Sverige, eller innehar en D-visering i Sverige eller ett EES*-land samt att du har en avsikt att på sikt flytta till Sverige, är du undantagen inreseförbudet. Observera dock att detta endast gäller vid ett kortare besök. Är syftet med resan att flytta till Sverige måste du invänta ditt beslut om uppehållstillstånd. Om du är medborgare i ett land som kräver visum för att besöka Sverige måste du ha ett giltigt visum för att besöka Sverige. Om du är medborgare i ett viseringfritt land behöver du kontakta Migrationsverket och meddela att du är i Sverige under tiden som din ansökan behandlas. Läs mer om hur man styrker familjeanknytning i stycket om dokumentation.

Länder vars medborgare behöver visum för inresa i Sverige

Jag är brittisk medborgare och bor redan i Sverige. Jag har ansökt om uppehållsstatus men har inte fått beslut än. Får jag komma in i Sverige igen om jag reser på besök till Storbritannien?

Om du är folkbokförd i Sverige eller har uppehållsrätt eller ett giltigt uppehållstillstånd, är du undantagen från inreseförbudet. Du kan, på samma sätt som andra tredjelandsmedborgare, visa upp t.ex. ett utdrag från folkbokföringen som visar att du redan bor legalt i Sverige. I och med Brexit infördes en ny typ av uppehållsstatus som endast brittiska medborgare kan ansöka om. Du är undantagen från inreseförbudet om du fysiskt eller elektroniskt kan dokumentera att du har ansökt om uppehållsstatus. Till exempel med en skärmdump på det kvitto som en inlämnad ansökan på Migrationsverkets webbplats genererar. Fram till 14 februari gäller striktare inreserestriktioner för inresa från Storbritannien där bl.a. ett negativt testresultat för covid-19 krävs.

Vilken familjeanknytning behöver jag kunna styrka för att undantas från inreseförbudet?

Utlänningar kan undantas från inreseförbudet om de har en nära familjeanknytning till en av följande kategorier:

 • svenska medborgare
 • EES*- medborgare
 • utlänningar med uppehållstillstånd i Sverige eller i en annan EES*-stat
 • utlänningar som har ställning som varaktigt bosatt i Sverige eller annan EU-stat
 • brittisk medborgare som har eller har ansökt om uppehållstatus
 • utlänningar som har nationell (D) visering i Sverige eller annan EES*-stat.

Observera att Storbritannien i och med Brexit inte längre räknas som EES*-stat och britter inte längre är EES*-medborgare efter 1 januari 2021.

Notera att ett striktare inreseförbud tillämpas på inresor från Danmark, Norge och Storbritannien fram till 14 februari.   

Nära familjeanknytning omfattar bland annat make/maka, sambo, partner och barn.

Det är resenärens ansvar att styrka att de har en sådan familjeanknytning som det hänvisas till i den tillfälliga förordningen. Detta kan till exempel göras med ett beslut från Migrationsverket, utdrag från folkbokföringen, vigselbevis, hindersprövning, samboavtal, utdrag från gemensamma bankkonton, födelsebevis för gemensamma barn etcetera. Det underlättar om handlingarna är på ett skandinaviskt språk eller engelska, eller är översatta till något av dessa språk.

Vad räknas som nära familjeanknytning?

Detta handlar i första hand om kärnfamiljen, det vill säga make/maka, sambo, partner och barn.

Familjerelation kan vara till exempel:

 • Make/maka
 • Registrerad partner
 • Sambo
 • Barn under 21 år, inkl. adoptivbarn eller barn som avses bli adopterat, samt ett barn som är bosatt i Sverige som en utlänning som ska utöva umgänge med
 • Utlänning som har för avsikt att ingå äktenskap eller inleda ett samboförhållande, om man kan styrka att man har träffats förut (till exempel med fotografier) och att förhållandet är seriöst
 • Syskon eller kusiner omfattas inte, förutom i mycket sällsynta fall där det kan styrkas att de är beroende av anknytningspersonen för sin försörjning.

Endast i mycket särskilda fall omfattas föräldrar till vuxna barn över 21 år, samt mor- eller farföräldrar, och även här måste man dokumentera att de är beroende av anknytningspersonen för sin försörjning. Vilka familjerelationer som omfattas beskrivs i Utlänningslagen (2005:716) 3a kap. 2 §, men har utökats till att inkludera flera kategorier av anknytningspersoner när det gäller det tillfälliga inreseförbudet:  

Med familjemedlem avses i denna lag en utlänning som följer med eller i Sverige ansluter sig till en anknytningsperson som är svensk medborgare, EES*-medborgare, utlänning med uppehållstillstånd eller uppehållsstatus i Sverige eller i en annan EES*-stat, utlänning som har ställning som varaktigt bosatt i Sverige eller annan EU-stat, eller utlänning som har nationell (D) visering i Sverige eller annan EES*-stat och som är

 1. make/maka eller sambo till anknytningspersonen
 2. släkting i rakt nedstigande led till anknytningspersonen eller till hans eller hennes make eller sambo, om släktingen är beroende av någon av dem för sin försörjning eller är under 21 år
 3. släkting i rakt uppstigande led till anknytningspersonen eller till hans eller hennes make/maka eller sambo, om släktingen är beroende av någon av dem för sin försörjning
 4. annan familjemedlem, om familjemedlemmen i det land som han eller hon har kommit från är beroende av anknytningspersonen för sin försörjning eller ingår i anknytningspersonen hushåll eller om det av allvarliga hälsoskäl absolut krävs att anknytningspersonen personligen tar hand om familjemedlemmen.

Detta betyder att i sällsynta fall kan exempelvis följande kategorier omfattas av undantaget för familjeanknytning om de förhållanden som åberopas kan styrkas:

 • Föräldrar till vuxna barn över 21 år är undantagna inreseförbudet endast om de kan visa att de är beroende av anknytningspersonen för sin försörjning.
 • Utlänning som har ingått i samma hushåll som anknytningspersonen och det finns ett särskilt beroendeförhållande som fanns redan i hemlandet, till exempel hemmavarande, ogifta barn över 21 år eller föräldrar som i hemlandet tagits om hand av ett vuxet barn. Utlänningen har bevisbördan för att styrka ett särskilt beroendeförhållande, samt visa att de sammanlevt i samma hushåll i hemlandet omedelbart före anknytningspersonens flytt till Sverige
 • Förälder till ensamkommande barn som är flykting eller annan skyddsbehövande
 • Om synnerliga skäl föreligger kan även någon som är adopterad i Sverige i vuxen ålder, anhöriga till en utlänning som är flykting eller annan skyddsbehövande, samt personer som på annat sätt har särskilt anknytning till Sverige, räknas som nära familj som omfattas av undantaget för familjeanknytning. Denna punkt ska tillämpas restriktivt, och det måste röra sig om en ömmande och udda situation

Jag är svensk medborgare, min fästmö från ett icke-EES*-land har en giltig Schengenvisering och vi planerar bröllop. Får hon resa in i Sverige?

Ja, en utlänning som har för avsikt att ingå äktenskap eller inleda ett sambo-förhållande med en svensk medborgare, en EES*-medborgare, en person som är bosatt eller som har beviljats uppehållstillstånd eller uppehållsstatus för bosättning i Sverige, eller innehar en D-visering i Sverige eller ett EES*-land, är undantagen om de kan styrka att förhållandet är seriöst och inte särskilda skäl talar mot att tillstånd till inresa ska ges.

Det är resenärens ansvar att styrka hans eller hennes anknytning till en svensk medborgare, en EES*-medborgare eller en person med uppehållstillstånd, uppehållsstatus eller D-visering i Sverige eller ett EES-land*. Detta innebär att man ska kunna styrka att man har träffats tidigare, vilket kan göras exempelvis genom uppvisande av fotografier och flygbiljetter som använts vid tidigare besök, eller med mer officiell dokumentation. Läs mer under frågan nedan om vilka dokument som exempelvis kan styrka familjeanknytning.

Jag är svensk medborgare men gift med en utländsk medborgare och vi bor utomlands. Våra barn har dubbelt medborgarskap. Är det möjligt för hela familjen att resa på semester till Sverige?

Som svensk medborgare har du och dina barn alltid rätt att resa in i Sverige. Medborgarskapet styrks lättast med ett svenskt pass, även om detta inte längre är giltigt. Visa annars upp annan dokumentation som styrker medborgarskapet, till exempel nationellt id-kort, utdrag från folkbokföringen, födelsebevis etcetera.

Din utländska partner är undantagen från inreseförbudet om han eller hon kan styrka nära familjeanknytning till en svensk medborgare, en EES*-medborgare eller en person med uppehållstillstånd, uppehållsstatus eller D-visering i Sverige eller EES*.

Familjeanknytningen kan vara bland annat make/maka, sambo och barn. Det är i de fallen inte något krav på att den som reser in i Sverige själv ska ha sitt hem i landet vid tidpunkten för inresan. Det är inte heller något krav på att anknytningspersonen har sitt hem i Sverige. Det är resenärens ansvar att styrka hans eller hennes anknytning till en svensk medborgare. Läs mer om hur detta görs i stycket om dokumentation.

Alternativt kan din make/maka omfattas av undantaget som gäller för trängande familjeskäl. Med trängande familjeskäl avses en akut situation, sjukdom eller olycksfall i familjen som gör närvaron i Sverige absolut nödvändig. Det kan till exempel röra sig om närvaro vid förlossning, begravning och palliativ vård. Se mer information i svaret som handlar om trängande familjeskäl.

Jag är EES*-medborgare och bor i Sverige. Får min make som är utländsk medborgare resa in i eller flytta till Sverige? 

Personer med nära familjeanknytning till EES*-medborgare undantas från inreseförbudet om de kan styrka familjeanknytningen. Familjeanknytningen kan vara bland annat make/maka, sambo, partner och barn. Det är i de fallen inte något krav på att den som reser in i Sverige själv ska ha sitt hem i landet vid tidpunkten för inresan. Det är resenärens ansvar att styrka hans eller hennes anknytning till en EES*-medborgare. Läs mer i stycket om familjeanknytning och dokumentation.

Observera att Storbritannien i och med Brexit inte längre räknas som EES*-stat och britter inte längre är EES*-medborgare efter 1 januari 2021. 

Jag är svensk medborgare och är bosatt i USA. Jag är tillsammans med en amerikansk medborgare. Vi vill nu flytta till Sverige. Kan min amerikanska partner följa med?

Om din partner kan styrka sin relation till dig som svensk medborgare är han eller hon undantagen från inreseförbudet. Läs mer om hur man styrker familjeanknytning i stycket om dokumentation. För att flytta hit, krävs dock att uppehållstillstånd från Migrationsverket. 

Kan min pojkvän från USA resa in Sverige? Vi har just nu inte för avsikt att gifta oss eller bli sambos.

Pojkvänner och flickvänner omfattas inte av undantagen från inreseförbudet om man inte reser in med avsikt att på sikt bli sambos eller gifta sig och på så sätt få en familjeanknytning till en svensk medborgare.

Min flickvän är från Thailand, vi är inte gifta och vi har inte bott ihop tidigare. Får hon flytta hit?

Thailand är ett av de länder vars bosatta får resa in i Sverige, så hon kommer få resa in i Sverige om hon har en giltig resehandling och visum. För att få flytta hit, krävs dock uppehållstillstånd.

Min flickvän är från Ryssland, vi är inte gifta och vi har inte bott ihop tidigare. Får hon komma på besök?

Kanske. Ryssland är inte ett av de länder som omfattas av undantaget, men hon kan omfattas av undantaget för familjeanknytning om hon kan styrka att hon reser in med avsikt att på sikt ingå äktenskap eller inleda ett samboförhållande med en svensk medborgare, en EES*-medborgare, en person med uppehållstillstånd eller uppehållsstatus i Sverige eller EES*, eller en person med D-visering i Sverige eller ett EES*-land eller att hon kan visa att hon har ingått i samma hushåll som anknytningspersonen och det finns ett särskilt beroendeförhållande som fanns redan innan.

Observera att Storbritannien i och med Brexit inte längre räknas som EES*-stat och britter inte längre är EES*-medborgare efter 1 januari 2021. 

Det är resenärens ansvar att styrka familjeanknytning, vilket innebär att man ska kunna styrka att man har träffats tidigare. Läs mer i stycket om dokumentation.

Jag har ett barn som bor i Sverige, får jag resa in i Sverige för att kunna umgås med mitt barn?

Ja, om du kan dokumentera att det är ditt barn med till exempel födelseattest, faderskapsbevis, adoptionspapper eller liknande.

Vilka dokument kan styrka familjeanknytning till en svensk medborgare, EES*-medborgare eller utlänning som redan bor i Sverige?

Intyg som styrker familjeband kan till exempel vara vigselbevis, hindersprövning, födelsebevis, adoptionspapper, faderskapsbevis, utdrag från folkbokföringen, födelsebevis eller adoptionspapper till gemensamma barn, samboavtal, hyresavier eller köpekontrakt till gemensam bostad, kopia på beslut från eller ansökan till Migrationsverket om uppehållstillstånd pga familjeanknytning, utdrag från gemensamt bankkonto, post skickat till gemensam bostad, fotografier, flygbiljetter som använts vid tidigare besök eller gemensamma resor etcetera. Det underlättar om handlingarna är på ett skandinaviskt språk eller engelska, eller är översatta till något av dessa språk.

Observera att Storbritannien i och med Brexit inte längre räknas som EES*-stat och britter inte längre är EES*-medborgare efter 1 januari 2021. 

Jag är gift med en dansk medborgare och bosatt i Danmark, får jag flyga in till en flygplats i Sverige och ta tåget vidare hem till Danmark?

Familjemedlemmar till EES*-medborgare har rätt att resa in i och genom Sverige. Du måste kunna visa att du har en sådan familjeanknytning som medger rätt till inresa, huvudsakligen make/maka/sambo/partner och barn. Frågor kring inresa i Danmark måste ställas till danska myndigheter.

Det är utlänningens ansvar att styrka båda rätten att resa in i Sverige, samt hans eller hennes anknytning till en EES*-medborgare. Detta kan till exempel göras med ett beslut från landets migrationsmyndighet, utdrag från folkbokföringen, hindersprövning, födelsebevis (inklusive för gemensamma barn), hyreskontrakt eller köpekontrakt/ägarbevis för gemensam bostad, utdrag från gemensamt bankkonto eller annat som styrker relationen. För att underlätta transitering via Sverige underlättar det om handlingarna är på ett skandinaviskt språk eller engelska, eller är översatta till något av dessa språk.

Jag kommer från ett viseringsfritt tredjeland, får jag resa in i Sverige på semester?

Nej. Om du inte redan bor i Sverige eller omfattas av undantaget för trängande familjeskäl eller har särskilt angelägna behov, kommer du nekas att resa in i Sverige. Undantag kan dock göras om du bor i ett av de namngivna undantagsländerna eller räknas som nära anhörig till en svensk medborgare eller EES*-medborgare, eller utlänning som har uppehållstillstånd, uppehållsstatus eller D-visering i Sverige eller EES*-land, då dessa kan få resa in i Sverige om de kan styrka familjeanknytningen.

Läs mer om dessa undantag under respektive fråga.

Observera att Storbritannien i och med Brexit inte längre räknas som EES*-stat och britter inte längre är EES*-medborgare efter 1 januari 2021. 

Jag kommer från ett viseringsfritt tredjeland och äger en fastighet i Sverige. Kan jag resa in i Sverige till påsk?

Nej, om du inte redan bor i Sverige eller omfattas av undantaget för trängande familjeskäl eller har särskilt angelägna behov, kommer du nekas att resa in i Sverige. Undantag kan dock göras om bor i ett av de namngivna undantagsländerna eller räknas som nära anhörig till en svensk medborgare eller EES*-medborgare, eller utlänning som har uppehållstillstånd, uppehållsstatus eller D-visering i Sverige eller EES*-land, då dessa kan få resa in i Sverige om de kan styrka familjeanknytningen.

Läs mer om dessa undantag i svaren om vad som gäller respektive fråga.

Inreseförbudet gäller just nu till och med 31 mars 2021, men det finns möjlighet för förlängning. Polismyndigheten kan inte garantera att det kommer gå att resa in i Sverige på ett specifikt datum då situationen ändras och regler kommer anpassas till gällande läge.

Kommer personer som bor utomlands kunna hälsa på vänner eller anhöriga i Sverige?

Kanske. Det beror på vilket land de reser från samt om de har nära anhöriga i Sverige eller EES*. Resor från andra EES-länder omfattas inte av inreseförbudet, förutom resor från Danmark och Norge fram till 14 februari 2021. Huvudregeln är att personer som reser till Sverige från ett land som inte ingår i EES*-området kommer att nekas inresa. Undantag kan dock göras för bland annat trängande familjeskäl eller särskilda behov men detta bedöms individuellt vid gränskontrollen. Inresa för att besöka vänner eller familj kommer mest sannolikt att nekas vid gränsen. Undantag kan dock göras om du bor i ett av de namngivna undantagsländerna eller räknas som nära anhörig till en svensk medborgare eller EES*-medborgare, eller utlänning som har uppehållstillstånd, uppehållsstatus eller D-visering i Sverige eller EES*-land, då dessa kan få resa in i Sverige om de kan styrka familjeanknytningen.

Läs mer om dessa undantag i svaren om vad som gäller respektive fråga.

Svenska medborgare som är bosatta utomlands omfattas inte av inreseförbudet eftersom en svensk medborgare inte kan nekas inresa i Sverige.

Jag har en Schengenvisering (C-visering), får jag resa till Sverige på semester?

Som huvudregel får du inte resa till Sverige om du endast ska hit på semester, om du inte bor i ett av undantagsländerna. Om du däremot har en familjeanknytning till en svensk medborgare, en EES*-medborgare eller en utlänning med uppehållstillstånd, uppehållsstatus eller D-visering i ett EES*-land kan du vara undantagen inreseförbudet. En C-visering är en besöksvisering som gäller i hela Schengenområdet och ger inte undantag från inreseförbudet. Däremot så kan en utlänning som omfattas av ett annat undantag, till exempel om en make/maka från ett tredjeland ska resa hit på undantaget för familjeanknytning, måste hen ha en visering, till exempel C-visering, för att få resa in.

För definition av nära familjeanknytning, läs mer i avsnittet Familjeanknytning.

Varför ger en D-visering undantag från inreseförbudet men inte en C-visering?

En D-visering utfärdas i särskilda fall, och är en svensk visering. Men även andra EES*-länders D-viseringar ger undantag från inreseförbudet till Sverige. En D-visering ges endast för längre vistelser (3+ mnd) och det krävs att det föreligger särskilda skäl som gör att du tillbringer mer än 90 dagar under en 180-dagarsperiod i landet. Särskilda skäl kan exempelvis vara att du måste resa till Sverige ofta för möten. Ett annat exempel kan vara utländska medborgare som bor utomlands som är förälder till barn som bor i Sverige. D-visering ger undantag från inreseförbudet eftersom dessa endast utfärdas för längre vistelser i Sverige.

Vilka kategorier är undantagna från inreseförbudet?

Följande kategorier utlänningar kan således resa in i Sverige oavsett om de bor här eller inte:

 • EES-medborgare eller medborgare i Schweiz, Andorra, Monaco, San Marino, Schweiz eller Vatikanstaten
 • har ställning som varaktigt bosatt i Sverige eller en annan EU-stat
 • har uppehållstillstånd i Sverige eller en annan EES*-stat
 • Brittiska medborgare eller familjemedlemmar till brittiska medborgare, som har beviljats eller har ansökt om uppehållsstatus. Det räcker med skärmdump av elektroniskt kvitto på inlämnad ansökan. Läs mer om gränskontroll efter Brexit. 
 • har nationell (D) visering till Sverige eller nationell (D) visering för längre tid än tre månader i en annan EES-stat, Andorra, Monaco, San Marino, Schweiz eller Vatikanstaten
 • vissa personer med nära familjeanknytning till svenska medborgare, EES*-medborgare eller utlänningar har uppehållstillstånd, uppehållsstatus eller nationell (D) visering i Sverige eller EES*-land. För dessa utlänningar ställs inget krav på att de ska ha ett uppehållstillstånd. Kommer utlänningen från ett viseringspliktigt land krävs dock i vanlig ordning en visering.
 • utlänningar som är bosatt i något av de namngivna undantagsländerna

Familjeanknytningen kan vara bland annat make, sambo och barn. Läs mer om vilka anhöriga som omfattas av undantaget i stycket om familjeanknytning. Det är i de fallen inte något krav på att den som reser in i Sverige själv ska bo här vid tidpunkten för inresan om anknytningspersonen är svensk medborgare, EES*-medborgare eller har uppehållstillstånd, uppehållsstatus eller nationell (D) visering i Sverige eller EES*-land. 

Observera att Storbritannien i och med Brexit inte längre räknas som EES*-stat och britter inte längre är EES*-medborgare efter 1 januari 2021.

Inreseförbudet gäller inte heller för personer som har särskilt angelägna behov eller som ska utföra nödvändiga funktioner i Sverige, dvs verksamhet där störningar i eller bortfall av verksamheten kan komma att påverka samhället negativt. Livsmedelsförsörjning eller livsmedelsproduktion är exempel på sådan verksamhet. Det kan även vara en verksamhet som behövs för att hantera en potentiell eller pågående kris.

Några exempel:

 • hälso- och sjukvårdspersonal, forskare inom hälso- och sjukvård och personal inom äldreomsorgen, vilket inkluderar den som har legitimation för yrke inom hälso- och sjukvården, personal som ska jobba vid sjukhus och andra vårdinrättningar och som medverkar i hälso- och sjukvård av patienter, personal som inom hälso- och sjukvård av patienter biträder en legitimerad yrkesutövare, apotekspersonal som tillverkar eller expedierar läkemedel eller lämnar råd och upplysningar, personal vid Giftinformationscentralen, personal vid larmcentral, eller andra grupper av yrkesutövare inom hälso- och sjukvården eller tillhandahåller tjänster inom ett yrke inom hälso- och sjukvården under ett tillfälligt besök i Sverige utan att ha svensk legitimation.
 • gränsarbetare (gränspendlare) som arbetar i ett EES*-land eller Storbritannien, men bor i ett annat och återvänder dit varje dag eller minst en gång i veckan
 • personal som transporterar gods och annan personal inom transportsektorn, exempelvis piloter, och yrkeschaufförer vars fordon och last redan finns i Sverige
 • sjömän på fartyg inom godstransport eller passagerar- och kryssningsverksamhet. För denna kategori återgår nu lagstiftningen till det som gällde tidigare vad gäller möjligheten att stiga i land och vistas i hamns huvudort.
 • diplomater och vissa avlönade konsulära tjänstemän som är stationerade i eller reser i tjänsten till Sverige, samt deras familjer och anställda.
 • främmande staters kurirer
 • militär personal, dvs personal som tillhör en av Sverige erkänd stats organiserade krigsmakt.
 • personal inom det civila försvaret
 • personer som arbetar i internationella mellanstatlig eller icke-statlig organisationer eller som är inbjudna av sådana organisationer och vars närvaro behövs för organisationernas verksamhet. Undantaget omfattar personer som utför hjälparbete i form av en humanitär biståndsinsats (exempelvis dela ut livsmedel, läkemedel, kläder och andra förnödenheter till civilbefolkningen). Den typ av arbete som bedrivs inom såväl statliga som icke-statliga hjälporganisationer, t.ex. FN:s flyktingorgan (UNHCR), The United Nations Children's Fund (UNICEF), United Nations Educational, Scientific and Cultural Organisation (UNESCO) och World Food Programme
 • passagerare i transit. Polismyndigheten bedömer att detta avser passagerare som byter flyg utan gå igenom pass- eller tullkontroll.
 • personer med särskilt angelägna behov eller trängande familjeskäl, läs mer om detta i det aktuella stycket som handlar om detta.
 • personer som är i behov av internationellt skydd eller som har andra humanitära skäl. Förordningen påverkar inte rätten till asyl. Denna kategori ska hanteras enligt gällande regelverk
 • säsongsarbetare som ska jobba inom jordbruk, skogsbruk och trädgårdsnäring har bedömts omfattas av undantaget för samhällsviktig funktion och kan tillåtas resa in i Sverige om de kan styrka syftet med resan och har ett giltigt arbetstillstånd. Stödpersonal som ska utföra annat arbete kopplat till dessa näringar omfattas inte av undantaget.
 • studenter, både de som har beviljats uppehållstillstånd för studier och de som ska studera i Sverige kortare tid än tre månader och därmed inte behöver ha ett uppehållstillstånd
 • högkvalificerade arbetstagare, om arbetet inte kan skjutas upp eller utföras på distans För att utföra arbete i Sverige måste man ha arbetstillstånd. Ska man arbeta i Sverige mer än tre månader måste man även ha uppehållstillstånd. Detta undantag omfattar även de arbetstagare som med stöd av 5 kap. 2 § utlänningsförordningen är undantagna kravet på arbetstillstånd, exempelvis en forskare eller lärare inom den högre utbildningen som har kallats hit för forsknings-, undervisnings- eller föreläsningsverksamhet. För att omfattas av detta undantag bör utlänningen presentera någon form av intyg eller skrivelse från arbetsgivaren, där det tydligt framgår vad arbetet innebär samt varför det inte kan göras på distans eller skjutas upp.
 • personer som ska delta i eller utföra nödvändiga arbetsuppgifter vid internationella elitidrottstävlingar.

Bedömningen av om en utlänning omfattas av något av undantagen görs alltid vid gränskontrollen. Inga förhandsbesked eller intyg lämnas.

Vad räknas som särskilt angelägna behov?

Särskilt angelägna behov kan bland annat vara trängande familjeskäl (se nedan), men kan också vara till exempel att utlänningens närvaro i Sverige är absolut nödvändig. Exempel på detta kan vara förbokad, nödvändig läkarbehandling eller rehabilitering, organ- eller vävnadsdonation till en patient i Sverige, eller annat där närvaron är mycket brådskande och inte kan vänta. Observera att exemplen ovan inte är uttömmande, och det är utlänningens ansvar att styrka det särskilt angelägna behovet.

Vad räknas som trängande familjeskäl?

Polismyndigheten bedömer att det ska röra sig om en akut situation, sjukdom eller olycksfall i familjen som gör att utlänningens närvaro i Sverige är absolut nödvändig. Det kan till exempel röra sig om närvaro vid förlossning, begravning eller palliativ vård. Bröllop och andra festligheter räknas inte. 

Personkretsen ska anses vara ganska omfattande. Den utlänning som då ska bistå den sjuke eller olycksdrabbade personen kan i vissa fall räknas till familjen även om det rör sig om ett mera avlägset släktskap eller en modernare familjebildning än den traditionella kärnfamiljen. Att en person som befinner sig utomlands är i behov av hjälp från anhöriga i Sverige, är inte ett trängande familjeskäl som ger undantag för personen att resa in i Sverige, om inte han eller hon omfattas av undantaget för nära anhöriga. Läs mer om nära anhöriga i stycket om familjeanknytning.

Det är den enskildes ansvar att styrka att han eller hon omfattas av undantaget, och bedömningen görs alltid vid gränskontrollen.

Polismyndigheten bedömer också att trängande familjeskäl kan röra sig om medföljare till svenska medborgare som jobbar för ett svenskt företag, en svensk myndighet eller en internationell organisation utomlands, om arbetsgivaren kallat hem arbetstagaren och/eller dennes medföljare.

Bedömningen av huruvida en utlänning omfattas av något av undantagen görs alltid vid gränskontrollen. Inga förhandsbesked eller intyg lämnas.

Det kan även röra sig om inställelse till bodelningsförrättning, arvskifte samt inställelse vid domstolsförhandling i allmän domstol och förvaltningsdomstol i familjerättsliga angelägenheter.

FN:s konvention om barnets rättigheter gäller sedan årsskiftet som svensk lag. Detta innebär att Polismyndigheten vid tolkningen och tillämpningen av förordningen om tillfälligt inreseförbud till Sverige är skyldig att beakta de rättigheter som följer av barnkonventionen. Detta kan få till följd att det i ett enskilt fall ställs lägre krav på vad som kan anses utgöra trängande familjeskäl om beslutet rör ett barn eller om beslutet kan få till följd att ett barn skiljs från sina föräldrar.

Vilken dokumentation behövs för att visa att jag omfattas av ett undantag?

För att omfattas av ett undantag måste du kunna göra det sannolikt att du har särskilda skäl att resa in, det vill säga att du måste kunna styrka syftet med resan.

Detta görs till exempel:

 • med arbetsgivarintyg som visar att du ska jobba inom samhällsviktig funktion eller hälso- och sjukvård,
 • med inbjudan till att delta i eller jobba vid en elitidrottstävling, intyg från ditt idrottsförbund eller din idrottsklubb som visar att du tillhör ett elitidrottslag eller har en nyckelroll,
 • med läkarintyg, begravningsinbjudan, dödsintyg, intyg från mödravård eller liknande om det handlar om akut sjukdom, olycksfall, förlossning, begravning eller palliativ vård.

Även intyg som styrker familjeband kan behövas, till exempel födelsebevis, adoptionsbevis, äktenskapsintyg etcetera. Observera att dessa endast är exempel. Polisen kan inte på förhand svara via mejl eller telefon på vilken typ dokumentation som kommer behövas eller bedöma om ett visst intyg är tillräckligt. Det underlättar om handlingarna är på ett skandinaviskt språk eller engelska, eller är översatta till något av dessa språk.

Jag har nyligen fött barn och behöver hjälp, får mina föräldrar/syskon från mitt hemland komma och hjälpa mig?

Nej, undantaget för trängande familjeskäl ger undantag från inreseförbudet för att närvara vid en förlossning, inte för besök i efterhand om inte kriterierna för något annat undantag, som till exempel familjeanknytning, är uppfyllt.

Jag är dansk och bor i Danmark. Får jag resa in i Sverige för att delta i min mammas begravning?

Det ges undantag för trängande familjeskäl även i det striktare inreseförbudet som gäller till 14 februari 2021 om du kan styrka att din situation omfattas. Som EES*-medborgare är du undantagen det generella inreseförbudet och kan resa in i Sverige från ett annat EES*-land. Från Danmark  och Norge gäller fram till 14 februari ett striktare inreseförbud, men även detta öppnar för undantag för trängande familjeskäl.

Vad gäller för chaufförer i yrkestrafik som vill åka in i Sverige från ett annat EU-land eller från tredjeland?

Yrkeschaufförer som reser in i Sverige över en inre gräns, det vill säga från ett annat EES*-land omfattas inte av inreseförbudet.

Yrkeschaufförer som reser in från ett tredjeland till Sverige omfattas av inreseförbudet, men kan omfattas av det undantag som gäller för personer som transporterar gods. Även godstrafik från Danmark, Norge och Storbritannien är undantagna.

Vilka länder är undantagna från inreseförbudet?

Baserat på medborgarskap, är svenska medborgare och EES*-medborgare undantagna.

Observera att Storbritannien i och med Brexit inte längre räknas som EES*-stat och britter inte längre är EES*-medborgare efter 1 januari 2021.

Personer som är bosatta i något av de specificerade länderna är undantagna inreseförbudet.

Länder undantagna från reseförbudet

Utlänningar bosatta i följande länder är undantagna inreseförbudet:

Australien, Japan, Nya Zeeland, Rwanda, Singapore, Sydkorea och Thailand.

Undantag utifrån bosättningsland görs utifrån vilka länder som bedöms ha låg risk för smittspridning. Detta innebär att utlänningar som kan dokumentera att de bor i dessa namngivna länder kommer tillåtas resa in i Sverige om de annars uppfyller inresevillkoren enligt Schengens gränskodex och viseringskodexen. Endast medborgarskap i länderna ger inte undantag.

Tidigare fanns Serbien, Montenegro, Algeriet, Marocko, Georgien, Kanada, Uruguay och Tunisien på listan, men dessa länder har tagits bort efterhand som de inte längre har bedömts uppfylla undantagskriterierna.

Hur bevisar jag att jag bor i ett undantagsland?

För att undantas måste du kunna uppvisa någon typ av dokumentation på bosättning i det aktuella landet, till exempel körkort eller id-kort, eller uppehållstillstånd om man inte är medborgare i det aktuella landet. Du kan behöva uppvisa en flygbiljett som visar att du har rest från landet i fråga.

Varför undantas endast dessa länder?

Utökning av undantagen är i enlighet med EU:s rekommendation om att gradvis avskaffa inreserestriktionerna. Vilka länder som kommer uppfyller kriterierna för att kunna undantas, bedöms löpande och listan kommer uppdateras varannan vecka. Frågor kring urvalet hänvisas till EU och regeringen.

Kommer svenska medborgare att få resa till Sverige via ett transitland som i dagsläget är stängt för icke-medborgare?

Den frågan måste ställas till transitlandets myndigheter, alternativt Utrikesdepartementet (UD).

Kan jag åka från Sverige till Norge, och måste jag då sitta i karantän?

Svensk polis kan endast besvara frågor om resor till Sverige. Frågor om vad som gäller inresa till andra länder måste ställas till det aktuella landets myndigheter, eller till UD.

Vilka inreseregler gäller om man vid utresa från Sverige passerar gränsen till ett land som inte ingår i EES*?

Vid resa ut från Sverige till ett annat land, gäller alltid inresereglerna till det land man reser in i. Vill man veta vad som gäller för inresa i ett annat land ska man vända sig till det landets myndigheter. Observera att den kontroll som flygbolagen gör innan inresa inte är någon gränskontroll. Gränskontrollen görs normalfallet vid ankomst till destinationsorten.

Jag är svensk medborgare och ska resa hem från USA via Berlin tillsammans med min fru som är amerikansk medborgare. Kommer vi behandlas som inresande från USA eller Tyskland?

Det svenska inreseförbudet gäller endast på resor direkt från ett icke-EES*-land, så ni berörs inte av inreseförbudet vid ankomst till Sverige då ni reser hit från Tyskland. Men ni måste kontakta tyska myndigheter och fråga vilka inreseregler som gäller för inresa i Schengen via Tyskland eftersom det är där ni kommer att inresebehandlas. 

Jag är svensk medborgare och ska resa hem från USA via London tillsammans med min fru som är amerikansk medborgare. Vi bor båda i Sverige, får vi resa in eftersom vi bara mellanlandar i London?

Du som svensk medborgare har en ovillkorlig rätt att resa in i Sverige. Din fru däremot måste styrka att hon bor eller jobbar i Sverige, samt ha ett negativt covidtest taget inom 72 timmar för att inte omfattas av det striktare inreseförbudet från Storbritannien fram till 14 februari 2021. 

Jag är svensk medborgare och ska resa hem från USA via Köpenhamn tillsammans med min fru som är amerikansk medborgare. Vi bor båda i Sverige, får vi resa in eftersom vi bara mellanlandar i Köpenhamn?

Du som svensk medborgare har en ovillkorlig rätt att resa in i Sverige. Din fru är undantaget det striktare inreseförbudet som gäller fram till 14 februari för resor från Danmark om hon kan styrka att hon bor eller jobbar i Sverige.

Kommer verkställigheter av avvisnings- och utvisningsbeslut till andra länder att fortsätta trots stängda gränser?

Om polisen kommer verkställa avvisnings- och utvisningsbeslut eller inte, beror på vilket land det gäller. Om det aktuella landet accepterar återvändaren och det går flyg, fortsätter polisen sin verksamhet. Handläggning av ärenden fortsätter då det fortfarande överförs ärenden från Migrationsverket samt från domstol och myndigheten sedan tidigare har ett flertal ärenden att hantera. Varken lagstödet för att beviljas uppehållstillstånd eller Polismyndighetens uppdrag, har ändrats. I praktiken kommer det sannolikt inte gå att verkställa avvisnings- eller utvisningsärenden i någon större utsträckning på grund av brist på flyg och införda inreserestriktioner i stora delar av världen. Polisen jobbar av den anledning hela tiden aktivt tillsammans med Kriminalvården för att hitta lösningar, som till exempel att verkställa beslut med charterflyg. 

Mer om detta finns i nyheten Polisen genomför verkställigheter trots stängda gränser