Hedersrelaterade brott – polisens arbete

Hedersrelaterade brott prioriteras högt av polisen. Poliser över hela landet utbildas för att bättre upptäcka och utreda hedersrelaterad brottslighet.

Polisens rutiner och organisation när det gäller hedersrelaterade brott skiljer sig åt, framför allt mellan storstäder och mindre orter. Men i stort sett är arbetsgången densamma.

Polisen har ett nationellt kompetensnätverk mot hedersrelaterade brott. Nätverket består av cirka 70 kontaktpersoner med specialistkompetens. Det finns kontaktpersoner i varje polisområde.

Inom polisen finns brottsoffersamordnare eller liknande som arbetar med brottsofferstödjande verksamhet. Polisen samarbetar dessutom med ideella organisationer som kvinno- och tjejjourer på många platser i landet. 

Om polisen bedömer att det rör sig om ett brott inleds en utredning med förhör med målsägande, vittnen och misstänkta. Polisen kan även samarbeta med skolpersonal, personer som arbetar inom Socialtjänsten och ibland med personal vid skyddat boende.

Hjälp och skydd till den utsatta

Hedersrelaterade brott ska utredas så snabbt som möjligt.

Ibland kan den som är utsatt behöva någon form av skydd, som till exempel larmpaket eller skyddat boende. Det gäller även under och efter en rättegång. Det är socialtjänsten som ansvarar för skyddat boende, oftast i samarbete med en ideell organisation.

Ibland behöver polisen anlita tolk. Tolken ska förhålla sig neutral i ärendet och har tystnadsplikt.

Hedersmarkering av ärenden som kan ha hedersmotiv

Sedan september 2019 har polisen möjlighet att flagga ärenden där det anses finnas anledning att utreda ett eventuellt hedersmotiv. Syftet med hedersmarkeringen är inte att föra statistik utan att tidigt identifiera brotten för att rätt åtgärder ska vidtas initialt, under utredningen och i skyddsarbetet med de utsatta.