Idrottsrelaterad brottslighet - polisens arbete

Idrottsevenemang ska vara trygga och säkra för alla som besöker dem. Polisens uppgift är att se till att det efterlevs. I en ny nationell inriktning mot idrottsrelaterad brottslighet är enhetlighet och samverkan centrala delar i polisens arbete.

Idrottsrelaterad brottslighet kan exempelvis vara olika former av brott mot ordningslagen som användning av pyroteknik utan tillstånd, inhopp och inkast på planen, men också vålds- och skadegörelsebrott liksom korruption och matchfixning.

Polisens uppgift är att förebygga, förhindra och upptäcka brottslig verksamhet och andra störningar av den allmänna ordningen eller säkerheten och ingripa när störningar har inträffat. Polisen ska också utreda och beivra brott som begås. Detta gäller oavsett om störningen eller brottet begås på en idrottsarena eller någon annanstans i samhället.

Ordning och säkerhet vid idrottsevenemang

Det är arrangören för ett idrottsevenemang, en så kallad offentlig tillställning, som ansvarar för ordning och säkerhet vid evenemanget. Polisen ska stötta arrangören i det arbetet, och får meddela de villkor som behövs, utifrån den aktuella situationen.

Villkoren kan exempelvis handla om ett förändrat antal ordningsvakter och publikvärdar, förändrad uppbyggnad av insläpp vid entréerna, förändringar inne på arenan för att separerar publik på olika delar av idrottsanläggningen eller begränsning av antalet publik på olika sektioner. Polismyndighetens villkorsgivning utgår från ordningslagens bestämmelser.

Om polisen bedömer att det kan uppstå ordningsstörningar vid evenemanget kan polisen vid behov alltid besluta om andra eller ytterligare villkor som anses nödvändiga och lämpliga med hänsyn till ordning och säkerhet.

Samverkan på nationell, regional och lokal nivå

Samverkan är centralt i polisens nya nationella inriktning. Därför har en samverkansstruktur beslutats.

  • Den nationella nivån ansvarar bland annat för samverkan med Riksidrottsförbundet och specialförbund som fotbollsförbundet och ishockeyförbundet. Till den nationella nivån hör även ett forum som ger en inriktning för arbetet med idrottsrelaterad brottslighet.
  • regionsnivå sker samverkan bland annat med regionala företrädare för idrottsförbund, klubbar och supporterorganisationer.
  • lokal nivå sker en dialog med olika idrottsklubbar exempelvis inför matcher kring frågor som rör ordning, säkerhet och villkorsgivning.