Idrottsrelaterad brottslighet - polisens arbete

Grunden för polisens inriktning gällande idrottsrelaterad brottslighet är att idrottsevenemang ska vara trygga och säkra för alla som besöker dem,

Polismyndigheten arbetar enligt en ny inriktning mot idrottsrelaterad brottslighet. Nationella operativa enheten och Rättsavdelningen ansvarar för arbetet, i samverkan med samtliga polisregioner i landet.

Strategi för arbetet:

  • Enhetlighet - vi skall arbeta enhetlig över hela Sverige, en arrangör skall känna igen sig var man än är i landet, vi är en svensk Polismyndighet.
  • Förutsägbarhet - vi ska genom dialog och transparens vara tydliga på ett sätt som gör att ingen överraskas av våra åtgärder.
  • Proportionalitet - våra åtgärder kommer att präglas av förväntad problembild och hur evenemangen tidigare genomförts.

Exempel på idrottsrelaterad brottslighet

Användning av illegal pyroteknik, ordningsstörningar, våldsbrott men även korruption och matchfixning.

Ansvar för ordning och säkerhet

Det är arrangören som ansvarar för ordning och säkerhet på och intill en offentlig tillställning. Polisen ska stötta arrangören i det arbetet, och meddela de villkor som behövs. Villkorsgivningen utgår från ordningslagens bestämmelser. Om polisen bedömer att det kan uppstå ordningsstörningar vid evenemang ska det sättas in förebyggande åtgärder, där publikneddragningar kan vara en åtgärd, om problemen avtar kommer villkoren att förändras.

Relaterat innehåll

  • Polismyndighetens inriktning för idrottsrelaterad brottslighet
  • Uppföljning