Sök
Stäng Meny

It-relaterade brott - polisens arbete

Idag kan alla brott vara it-relaterade. Det gäller allt från ekonomiska brott och dataintrång till bedrägerier, handel och hot på internet. Att bekämpa it-relaterad brottslighet handlar i många fall om internationellt polissamarbete.

Polisens arbete mot brottet

När polisen till exempel utreder ett olaga hot som någon utsatts för på ett socialt forum, utreds fallet inte av en it-brottsspecialist, utan av en utredare som jobbar med utredningar av den typen av brott, i det här fallet hot.

Däremot kan utredaren ta stöd från en it-specialist för att säkra bevis, spåra, identifiera gärningspersonen eller få hjälp med andra tekniska frågor.

Eftersom internet finns över hela världen och ett brott kan ha begåtts var som helst är mycket av it-relaterad brottslighet internationellt polissamarbete.

Brottsförebyggande arbete

För att försvåra spridning av barnpornografiskt material har polisen och internetleverantörerna ett frivilligt samarbete som går ut på att om en person besöker en sida med barnpornografiskt material sker en omdirigering till en så kallad stoppsida.

På stoppsidan kan personen läsa att sidan han eller hon försökt gå in på innehåller barnpornografi och sidan visas inte. Alla sidor som blockeras har kontrollerats av polisen. Internetleverantörerna står endast för den tekniska delen av omdirigeringen.

Definitionen av it-brott

I svensk lagstiftning finns två definierade it-brott, dataintrång och datorbedrägeri. Båda riktar sig i första hand till register och system för automatisk behandling.

It-relaterad brottslighet innebär att it-teknik används för att genomföra olika brott, medan brotten i sig kan vara av vilken brottstyp som helst. Idag är en stor del av alla brottstyper it-relaterade.

Bedrägerier är ett vanligt förekommande brott på internet, liksom handel med illegala tjänster, såsom koppleri och droger.

Barnpornografibrott sker nästan uteslutande på internet eftersom barnpornografiska bilder och filmer sprids via e-post, fildelningsprogram, chattsidor och hemsidor.

Även våldsbrott kan vara it-relaterade. Det kan innebära att gärningspersonen använder internet som ett verktyg i planeringen av ett brott.