Javascript är inte påslaget i din webbläsare. Vi rekommenderar att javacsript är aktiverat i webbläsaren, för bästa användning av webbplatsen.
Sök på polisen.se

Langning av alkohol - polisens arbete

När ungdomar är berusade ökar risken för att de utsätts för eller begår brott. Ett av polisens viktigaste uppdrag är att förhindra att det händer.

Vid många våldsbrott där ungdomar är inblandade finns alkohol med i bilden. En metod som polisen arbetar efter för att minska ungdomars drickande i offentlig miljö kallas Kronobergsmodellen. Modellen innefattar att polisen ingriper dels mot langare, dels mot ungdomar.

Spaning och samarbete för att stoppa langare

För att stoppa langningen arbetar polisen med att identifiera och ingripa mot langare. Det kan exempelvis ske genom att polisen bedriver spaning mot misstänkta langare.

Polisen samarbetar också med tullen för att identifiera personer som tar in stora mängder alkohol vid gränsen. Andra insatser kan vara förebyggande som att sprida information till ungdomar, tonårsföräldrar med flera.

Vad menas med langning?

 • Med langning menas att någon illegalt förser personer med droger, till exempel alkohol, oftast genom försäljning.
 • Det är olagligt att sälja, köpa ut eller ge bort starköl, vin och sprit till personer under 20 år.
 • Folköl får inte säljas till ungdomar under 18 år.
 • På restaurang måste man ha fyllt 18 år för att köpa alkohol.
 • Straffet för langning är böter eller fängelse i upp till två år, vid grova brott upp till fyra år.

Häller ut alkohol och kontaktar föräldrarna

Polisen ska ingripa mot ungdomar på stan under 20 år som är berusade och/eller bär på alkohol och ungdomar under 18 år som har sällskap med någon som bär på alkohol.

Polisen arbetar ofta med ett så kallat direktförverkarande av alkohol, vilket innebär att polisen häller ut alkoholen.

Om någon är under 18 år, som antingen är påverkad, innehar alkohol eller är tillsammans med någon annan som har alkohol kontaktar polisen föräldrarna och ber dem hämta sina barn.

Polisen kan även kontakta föräldrar till den eller de minderåriga personer som finns i sällskapet, till exempel någon som går bredvid kompisen med alkohol.

I de fall föräldrarna inte vill hämta hem sina barn ska polisen skriftligen informera socialtjänsten. Föräldrarna informeras om att en sådan anmälan kommer att göras.

Tipsa polisen!

Polisen tar gärna emot tips från allmänheten om personer som säljer alkohol till ungdomar. Vid tips ring 114 14.

Om Kronobergsmodellen

Polisens arbetsmetod Kronobergsmodellen syftar till att förebygga att ungdomar dricker alkohol i offentlig miljö och att det i förlängningen bidrar till att ungdomsvåldet i dessa miljöer minskar.

Metoden har prövats och utvärderats på sju platser i landet. Arbete enligt Kronobergsmodellen kan minska våldet i offentlig miljö. Studien stöder värdet av systematiska insatser från polisen för att minska ungdomars drickande i offentlig miljö.

Kronobergsmodellen inriktar sig mot

 • ungdomar under 20 år som är berusade
 • ungdomar som är under 20 år som bär på alkohol
 • ungdomar som är under 18 år som har sällskap med någon som bär på alkohol, men också
 • personer som säljer och anskaffar alkohol till ungdomar (s.k. langare)
 • de ungas föräldrar
 • även vuxna (äldre än 20 år) som bryter mot lokala ordningsföreskrifter genom att dricka alkohol på otillåtna platser.

Polisen samverkar med andra mot langning

Polisen medverkar på uppdrag av regeringen i en nationell samordning med flera andra myndigheter, landsting, kommuner och organisationer kring så kallade ANDT-frågor (alkohol-narkotika-doping- tobak). Folkhälsomyndigheten är huvudansvarig myndighet nationellt.

Till toppen