Sök
Stäng Meny

Miljöbrott - polisens arbete

Miljöbrott berör ofta flera länder och en rad olika myndigheter både inom och utanför Sverige. Därför samarbetar polisen med bland andra Tullverket, Kustbevakningen, Naturvårdsverket, Jordbruksverket och Kemikalieinspektionen.

Polisens arbete mot miljöbrott

Precis som vid annan brottsbekämpning är underrättelseinformation, att polisen får in tips, viktig för att polisen ska kunna agera mot misstänkta miljöbrott.

Oftast upptäcks och polisanmäls inte miljöbrott av enskilda personer utan av olika tillsynsmyndigheter, till exempel kommunernas miljökontor och Länsstyrelsen.

Särskilt utbildade poliser utreder miljöbrott

Det finns ett antal särskilt utbildade poliser som utreder miljöbrott. Dessa samarbetar med en särskild enhet inom Åklagarmyndigheten, Riksenheten för miljö- och arbetsmiljömål. En åklagare leder alltid förundersökningar av miljöbrott.

Oljeutsläpp i en damm som avgränsats.

Polisen utreder oljeutsläpp i en damm.

Globaliseringen inverkar även på miljöbrott som gör att dessa blir alltmer gränsöverskridande. Därför deltar polisen i Interpols miljöbrottsbekämpning.

Brottsförebyggande arbete

I syfte är att få kunskap om de drivkrafter som ligger bakom miljöbrott bygger polisen upp samarbete med andra myndigheter, men även med andra aktörer i samhället. 

Bättre bekämpning av illegala avfallstransporter

Illegalt avfall, som framför allt transporteras till Afrika och Asien, ger en negativ påverkan på både miljö och människors hälsa. Lagstiftningen säger att vi ska ta hand om vårt egna illegala avfall.

Polisen jobbar för att bli bättre på att förebygga, upptäcka och utreda gränsöverskridande illegala avfallstransporter. Arbetet sker i samverkan med andra berörda myndigheter som exempelvis Åklagarmyndigheten, Naturvårdsverket, Tullverket och Länsstyrelsen.

Exempel på otillåtna avfallstransporter med farligt avfall är när gamla datorer och kylskåp eller gamla bilbatterier samlas ihop och olovligen exporteras ut ur Sverige.

Tipsa polisen om miljöbrott

Om du vet eller misstänker att någon ägnar sig åt de här formerna av miljöbrottslighet ska du vända dig till polisen. Gäller det brott i ditt område ska du i första hand kontakta polisen där du bor på telefon 114 14.

Relaterat innehåll