Sök
Stäng Meny

Narkotikabrott - polisens arbete

Polisens uppgift är att bidra till att tillgången till narkotika i samhället minskar. Eftersom narkotikabrott handlar om allt från personligt bruk och innehav till narkotikaproduktion och handel sker polisens arbete på flera olika nivåer.

cannabis

Narkotika förekommer över hela landet och i alla samhällsgrupper. Merparten av den narkotika som finns i Sverige har sitt ursprung i utlandet men
inomhusodlingar av marijuana är förekommande i Sverige. Väletablerade droger förekommer parallellt med nya droger.

Målet är att minska tillgången till narkotika

Polisen arbetar för att minska tillgången till narkotika i samhället. Det sker ofta genom riktade insatser mot miljöer där narkotika förekommer. Polisen har ett nära samarbete med sociala aktörer. Målet är att minska exponeringen för droger och nyrekryteringen till drogmissbruk.

Arbetet sker på lokal nivå

Arbetet på lokal nivå handlar dels om att identifiera och lagföra lokala kriminella narkotikaaktörer, dels om att göra allmänheten medveten om riskerna med att hantera och missbruka narkotika.

Föräldraskolan om droger

Föräldraskolan är ett utbildningsmaterial upprättat av polisen Matias, med syfte att ge verktyg för att kunna att upptäcka droganvändning hos tonåringar i tidig ålder. Föräldraskolan används av poliser när de möter elever i skolor, men kan också användas förebyggande av lärare i möte med föräldrar på exempelvis föräldramöten eller i utskick. Materialet finns tillgängligt på engelska, arabiska och somaliska.

Föräldraskolan på svenska (pdf, 5 MB)

Föräldraskolan på engelska (pdf, 1005 kB)

Föräldraskolan på arabiska (pdf, 8 MB)

Föräldraskolan på somaliska (pdf, 5 MB)

Bekämpning av grov narkotikabrottslighet sker nationellt och internationellt

Arbetet mot den grova narkotikabrottsligheten är numera en integrerad del av polisens bekämpning av den grova organiserade brottsligheten. För att identifiera och kartlägga kriminella aktörer och deras nätverk, bland annat inom narkotikabrottslighet, samlar polisen systematiskt in information som struktureras och analyseras.

En betydande del av polisens operativa arbete på regional, nationell och internationell nivå baseras på insamling, strukturering och analys av information om kriminell verksamhet, så kallad kriminalunderrättelsetjänst.

Polisen bedriver också ett internationellt samarbete mot den gränsöverskridande narkotikabrottsligheten. En viktig del av det internationella samarbetet sker via de narkotikarelaterade EMPACT projekten inom ramen för EU:s Policy Cykel.

Mer om EU:s Policy Cykel

Viktigt att nya droger kriminaliseras

Bland de droger som säljs via internet förekommer både sådana som är klassade som narkotika eller hälsofarliga varor, och droger som ännu inte är klassade. Oklassade droger är lagliga, men kan omhändertas och förstöras efter beslut av åklagare.

Polisen samverkar med andra myndigheter för att snabbt identifiera och se till att nya farliga droger kommer under kontroll och kriminaliseras. Arbetet sker i nationella expertgrupper som noga följer utvecklingen på narkotikamarknaden.