Javascript är inte påslaget i din webbläsare. Vi rekommenderar att javacsript är aktiverat i webbläsaren, för bästa användning av webbplatsen.
Sök på polisen.se

Jobba på nationella insatsstyrkan, NI

I huvudsak är det insatspoliser som rekryteras till NI men även tjänster inom support, utbildning och operativa funktioner efterfrågas. Rekrytering sker både internt inom polisen och externt.

 • Nationella insatsstyrkan
 • Nationella insatsstyrkan
 • Nationella insatsstyrkan
Bild /3

Arbeta som insatspolis vid NI

I tjänsten som insatspolis ingår man i en insatsgrupp. Förutom operativa insatser genomförs återkommande utbildningsinsatser för grundförmågan som insatspolis samt utvecklingsverksamhet inom specialistområdet. Fördelningen är ungefär att 50 procent av arbetstiden avsätts för utbildning och övning.

NI har beredskap dygnet runt, året om och i arbetet ingår även att ha beredskap ett antal veckor varje år. Under dessa veckor ska insatspolisen snabbt kunna gå i tjänst vid händelse av larm.

Läs ett reportage om NI publicerat i Dagens Nyheter

Söka tjänst som insatspolis

Ansökningstiden för rekryteringsomgången våren 2018 är nu stängd. Rekrytering av insatspoliser till NI sker inte med fastställd regelbundenhet. Vanligen har det dock genomförts ungefär vartannat år. I dagsläget finns det inget fastställt datum för nästa rekrytering eller beslut om den kommer vara öppen för sökande utan polisutbildning. Information om rekryteringen anslås på Polismyndighetens webbplats under lediga jobb.

Behörighet

För att vara behörig att söka tjänst som insatspolis måste man senast den 1 augusti 2018 ha utbildning och viss yrkeserfarenhet från någon av de svenska rättsvårdande myndigheterna. Det vill säga:

 • Polisiär grundutbildning inklusive aspiranttjänstgöring med godkänt resultat.
 • Militär grundutbildning inklusive minst fyra års aktiv tjänstgöring inom Försvarsmakten. Grundbehörighet till polisutbildningen. Utbildad på pistol 88.
 • Kustbevakningens grundutbildning inklusive aspiranttjänstgöring med godkänt resultat inklusive minst fyra års tjänstgöring inom Kustbevakningen. Grundbehörighet till polisutbildningen. Utbildats och burit tjänstevapen i myndighetsutövning.
 • Tullverkets grundutbildning inklusive minst fyra års tjänstgöring inom den brottsbekämpande verksamheten. Uppfyller kraven för att bära tjänstevapen samt uppfyller grundbehörighet till polisutbildningen. Utbildats och burit tjänstevapen i myndighetsutövning.

Sökande som får anställning och inte är polisutbildad kommer utbildas till poliser i enlighet med Polisutbildning för specialister, förordning 2014:1105, Riksdagens webbplats och måste därför uppfylla de generella behörighetskraven för polisutbildningen. Beakta särskilt nedanstående punkter:

 • Giltigt svenskt körkort (B-behörighet), ej automat.
 • Grundläggande högskolebehörighet.
 • Särskild behörighet för polisutbildningen.

Polisutbildningen för specialister är en förkortad utbildning till polis.

Information om behörighet och antagningskrav till polisutbildningen

Personliga egenskaper

För tjänsten som insatspolis vid NI läggs stor vikt vid de personliga egenskaperna och det krävs att du:

 • Har ansvarskänsla.
 • Har en mycket god förmåga att fatta rätt beslut under påfrestande förhållanden.
 • Fungerar bra i grupp samt är öppen, ärlig och empatisk.
 • Är ihärdig och inte förhindras av motgångar för att slutföra en arbetsuppgift.
 • Är flexibel och har förmåga att förhålla dig till ändrade förutsättningar.
 • Är kreativ och kan se flera lösningar på problem.
 • När situationen kräver kan ta initiativ och visa beslutsamhet.
 • Har mod att utföra riskfyllda arbetsuppgifter
 • Har mycket god fysik samt mycket god vattenvana.
 • Har fallenhet för skytte och taktik.
 • Är fullt frisk enligt följande:
  - Normal hörsel.
  - Normal rörlighet i skelett och muskulatur.
  - Inga hudsjukdomar eller återkommande eksem.
  - Inga sjukdomar som kräver kontinuerlig eller återkommande medicinering.
  - Normalt färgseende.
  - Inga ögonsjukdomar som kräver kontinuerlig eller återkommande behandling.
  - Fullgod syn utan korrektion (kontaktlinser), 0,7 på enskilt öga och 0,8 bilateralt. De kirurgiskt synkorrigerade som klarar sluttest och genomför grundutbildning med godkänt resultat kan tjänstgöra vid NI, dock med reservation för dyktjänst där enbart de som korrigerat sin syn med LASEK-metoden kan tas ut.

Fysiska krav

Dessa fysiska minimikrav behöver vara uppfyllda för att kunna söka som insatspolis vid NI:

Chins med 25 kilo - 3 repetitioner
Dips med 25 kilo - 6 repetitioner
Marklyft 120 kilo - 6 repetitioner
Repklättring - 5 meter
Harres test - 13 sekunder
Beeptest - Nivå 11.5
Coopertest - 2800 meter på 12 minuter

Rekryteringsprocessen

I rekryteringsprocessen testas egenskaperna och den personliga lämpligheten i omfattande och krävande testförfaranden.

För tjänsten behöver sökande även godkännas i en säkerhetsprövning. Sökande som inte har säkerhetsprövad tjänst vid ansökningstillfället ska bifoga registerutdrag från brottsregister.

 1. De sökande som uppfyller kraven utifrån en samlad bedömning och anses ha bäst förutsättningar kommer att kallas till inledande tester.
 2. Därefter genomförs en första urvalsprocess och kandidater som går vidare får genomgå kompletterande psykologiska och medicinska tester samt intervju.
 3. Slutligen kommer de som bedöms som mest lämpliga genomgå ett sammanhängande arbetsprov i form av sluttest. Efter sluttestet beslutas vilka som erbjuds att påbörja grundutbildning/anställning.

Tidplan för rekrytering

 • Ansökan: senast 18 maj 2018
 • Inledande tester: 2 dagar - augusti 2018
 • Kompletterande tester: september 2018
 • Sluttester: december 2018
 • Grundutbildning polisutbildade: februari 2019
 • Polisutbildning för specialister: mars 2019

Annonsering för rekryteringar av tjänster anslås på polisens hemsida.

Frågor och svar om rekryteringen

Varför rekryterar NI även utanför polismyndigheten?

Då rekryteringsbasen tidigare endast var poliser så var det svårt att hitta tillräckligt många personer för att fylla behovet.

Hur mycket tid läggs på utbildning?

Ungefär hälften av arbetstiden läggs på utbildning. Resterande tid går till operativa uppdrag. Fördelningen varierar dock mycket över året.

Fler frågor och svar om rekrytering till insatspolis vid NI

Har du frågor om rekryteringen till insatspolis?

Har du fler frågor som du vill ha svar på? Mejla till rekrytering.ni@polisen.se Ange "FAQ" i ämnesraden. Alla frågor är välkomna men på grund av tjänstens art kommer vi inte att kunna svara på alla frågor.

 

Till toppen