Sök
Stäng Meny

Olaga hot - polisens arbete

När polisen utreder brottet olaga hot står oftast ord mot ord. Det medför att de förhör som genomförs med de båda parterna får stor betydelse.

Polisen utreder olaga hot genom att förhöra de inblandade parterna och vittnena. Sparade uppgifter som exempelvis e-post och sms kan också vara bra bevismaterial.

En teknisk undersökning av datorer, mobiltelefoner eller liknande kan bli nödvändig. För att hotet ska bli straffbart krävs att gärningspersonen lyfter vapen eller annars hotar med brottslig gärning på ett sätt som är ägnat att hos den hotade framkalla allvarlig fruktan för egen eller annans säkerhet till person eller egendom.