Så arbetar polisen i region Stockholm mot skjutvapenvåldet

För att hantera det ökande skjutvapenvåldet har polisen i regionen förstärkt sitt arbete mot grov brottslighet. Det handlar om utvecklade metoder i det inledande skedet vid ett brott, stärkt underrättelsearbete och fokus på brottsförebyggande åtgärder.

Antalet mord och mordförsök med skjutvapen har ökat i region Stockholm under 2022 och polisen ser allvarligt på utvecklingen. Brottsoffer och misstänkta blir allt yngre och gärningspersoner skjuter i ökad omfattning för att döda. Intensivt polisarbete har lett till att många som leder eller ingår i kriminella nätverk har frihetsberövats och dömts. Trots det fortsätter våldet och unga personer dras in i nätverken.

Utrednings- och ingripandeverksamheten har stärkts med kompetens från hela landet så att lokala resurser ska kunna riktas mot det brottsförebyggande arbetet.

Samtidigt som fler unga socialiseras in i den kriminella miljön, väljer också allt fler att lämna den. I Stockholm har fler än tidigare valt att ta del av polisens avhopparverksamhet.

Polisen i Stockholm har ett pågående projekt för att utveckla sina metoder i det initiala skeendet av en skjutning. Det handlar bland annat om fler beredskapsfunktioner för att kunna kraftsamla dygnet runt och säkra viktiga bevis.

Även polisens användning av övervakningskameror och kroppskameror har utvecklats och drönare används framgångsrikt i både underrättelse- och utredningsarbetet.

En viktig del i arbetet mot skjutvapenvåldet är en nära samverkan med lokalsamhället och kommunerna för att fånga upp personer i riskzon för att utsättas för eller använda våld.

I till exempel lokalpolisområde Järva jobbar polisen i ett samarbete kallat Trefas med stadsdelarna och Kriminalvården. I lokalpolisområde Huddinge och Järfälla pågår ett arbete med att prova metoden gruppvåldsintervention, GVI.