Satsning mot grov brottslighet i region Stockholm

Polisen i region Stockholm förstärker arbetet mot den grova brottsligheten. I det ingår bland annat forskning kring skjutvapenvåldet, översyn av avhopparverksamheten, erfarenhetsutbyte med polis i andra länder och en stärkt underrättelseverksamhet.

Polisen i region Stockholm bedriver sedan flera år tillbaka ett prioriterat arbete mot skjutvapenvåldet. Polisen har ökad närvaro i många områden och arbetar trygghetsskapande. Polisen arbetar riktat för att beslagta narkotika och vapen i så stor utsträckning som möjligt i syfte att störa kriminellas verksamhet, och ett flertal personer är häktade för grova vapenbrott.

Underrättelsearbetet har stor betydelse och polisen delar den aktuella lägesbilden inom regionen i ett mycket detaljerat format för att alla delar av regionen ska kunna arbeta fokuserat mot de personer som ingår i kriminella nätverk.

Regionen har också förstärkt utredningsresursen för grova brott och arbetar forskningsbaserat kring skjutvapenproblematiken för att förbättra arbetssättet vid mordutredningar med syfte att öka uppklaringen.

Regionen genomför även en översyn av avhopparverksamheten och utbyter erfarenheter med polis i andra länder. En viktig del i arbetet mot skjutvapenvåldet är en nära samverkan med lokalsamhället och kommunerna.