Sök
Stäng Meny

Penningtvätt - polisens arbete

Flertalet utredningar om penningtvättsbrott har sin början i polisens ordinarie linjearbete eller fångas upp i andra brottsutredningar. Finanspolisen ansvarar för underrättelseverksamhet om penningtvätt.

Detta är penningtvätt

Penningtvätt är ett brott.

Möjligheten att tjäna pengar är den huvudsakliga drivkraften bakom organiserad brottslighet. För att kriminella ska kunna använda brottsvinster i den lagliga ekonomin tvättas svarta pengar rena.

Syftet med penningtvätten är att dölja var pengarna kommer ifrån. Exempelvis sker transaktioner som omvandlar pengar från till exempel narkotikahandel eller bankrån, till skenbart lagliga inkomster och tillgångar.

De brott som resulterar i ekonomiskt utbyte är potentiella förbrott till penningtvätt och inkluderar även undandragandebrott (att till exempel lämna oriktiga uppgifter för att undvika skatt eller tull).

Penningtvätten i sig sker ofta genom en serie transaktioner, där brottsutbytet skiftar ägare och form, och kanske delas upp i mindre delar – allt för att minska spårbarheten.

Även det omvända inträffar, nämligen att pengar på ett konto behövs som kontanter, alltså att vita pengar behöver omvandlas till svarta löner eller liknande. Detta kallas ibland för penningmaskering eller omvänd penningtvätt. Det kan ske till exempel genom att ett företag använder sig av osanna fakturor för att kunna göra överföringar och uttag från företagets konton och växla till sig kontanter.

När en person som själv har begått förbrottet tar del av brottsutbytet och tvättar pengarna brukar det kallas självtvätt.

Polisens arbete mot penningtvätt

Det stora flertalet utredningar om penningtvättsbrott har sin början i polisens ordinarie linjearbete eller fångas upp i andra brottsutredningar.

I många utredningar av brott, oavsett brottstyp, finns anledning att göra en finansiell kartläggning där exempelvis transaktioner utreds. I ett sådant arbete upptäcks ofta penningtvätt, till exempel genom att pengar slussas runt mellan olika personer och konton.

Ett av syftena med kriminaliseringen av penningtvätt är att motverka att brottsutbyte förs in och cirkulerar i det finansiella systemet. För att motverka detta bör det vara en central och naturlig del av brottsbekämpningen att spåra, säkra och förverka vinning av brott.

Finanspolisen ansvarar för underrättelseverksamhet om penningtvätt och finansiering av terrorism.

Finanspolisens arbete

Skyldighet att rapportera till Finanspolisen

Om grov organiserad brottslighet ska kunna bekämpas måste polisen komma åt de olagliga förtjänsterna. Ett effektivt sätt är att motarbeta penningtvätt.

Därför är banker, finansinstitut, fastighetsmäklare, bilhandlare, växlingskontor, kasinon, auktionshus och liknande inrättningar skyldiga att rapportera misstänkta fall av både penningtvätt och finansiering av terrorism.

Om rapportering på Finanspolisens sida

Polisen samordnar svenska myndigheter

På uppdrag av Sveriges regering leder polisen den nationella samordningsfunktionen för åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism sedan 1 januari 2018.

Nationell samordning mot penningtvätt

Internationellt samarbete

Sverige är sedan år 1989 en av 37 medlemmar i den internationella organisationen Financial Action Task Force (FATF). Det innebär att Sverige har åtagit sig att följa FATF:s 40 rekommendationer som utgör internationella standarder för hur penningtvätt och finansiering av terrorism ska bekämpas på ett effektivt sätt.

Det betyder också att Sverige har åtagit sig att regelbundet genomgå granskningar av landets system för bekämpning av penningtvätt och finansiering av terrorism. År 2017 slutförde FATF en granskning av Sverige, du kan ta del av rapporten nedan.

Sweden's measures to combat money laundering and terrorist financing (FATF:s webbplats)