Sök
Stäng Meny

Sexualbrott - polisens arbete

I många län finns det särskilda brottsutredare med stor erfarenhet av att utreda sexualbrott.

Våldtäkt kräver snabb insats

Om någon anmäler pågående våldtäkt eller om en våldtäkt skett nyligen skickar polisen omgående en patrull till platsen. Har våldtäkten skett utomhus kan polishundar användas för att söka efter förövaren och eventuella spår som kan finnas i området.

Polisen ska säkra de spår som kan finnas

Polisen tar tillvara på kläder, lakan och exempelvis hårstrån för att hitta dna eller andra spår som kan användas som bevis vid en rättegång.

Det finns spårsäkringsset hos läkare

För spårsäkring vid sexualbrott finns särskilda spårsäkringsset till hjälp för den undersökande läkaren.

Den som utsatts bör så snart som möjligt undersökas på en akutmottagning, gynekologisk mottagning eller vid någon av de specialiserade mottagningar för våldtäktsoffer som finns på vissa orter.

Sjukvårdspersonal tar olika prover som kan vara viktiga bevis i en rättegång. Eventuella skador dokumenteras och fotograferas.

Polisen håller förhör

Polisen håller förhör med den som utsatts. Ofta gör polisen ett första förhör på plats och ett kompletterande, mer ingående, förhör på polisstationen vid ett senare tillfälle. Polisen förhör också eventuella vittnen, som kan ha sett, hört eller fått berättat för sig vad som hänt.

Specialutbildade utredare förhör barn

Om det är barn som utsatts sker oftast förhöret på ett så kallat barnahus, där även läkarundersökningen kan ske vid ett och samma tillfälle. Endast specialutbildade utredare håller förhör med barn.

Barnahus för barn utsatta för våld och övergrep

Dna är ett viktigt bevis

Våldtäkt är ett allvarligt brott och gärningsmannen grips eller anhålls ofta om det finns skälig misstanke om att brott begåtts. Polisen håller förhör med den misstänkte, dennes kläder tas i beslag och dna-prov tas.