Sök
Stäng Meny

Skadegörelse och klotter - polisens arbete

Polisen behöver anmälningar och tips för att kunna bedriva ett framgångsrikt arbete mot klotter.

polis vid en vägg som är nedklottrad

Dokumentation och bevissäkring viktigt

När polisen utreder klotterärenden är det liksom vid andra brott viktigt med vittnesuppgifter och att säkra spår vid brottsplatsen så fort som möjligt. Det går till exempel att analysera färgen och se vad det är för sort.

Det är viktigt med dokumentation av skadegörelsen, bland annat för att bedöma omfattningen. Det är bra om den som har blivit utsatt för klotter har möjlighet att fotografera klottret.

Polisanmäl klotter och annan skadegörelse i polisens e-tjänst

Samarbete med andra samhällsaktörer

På flera håll jobbar polisen med register där man sparar bilder och gärningsmannens signaturer, så kallade ”tags”, för att kunna jämföra med tidigare klotter.

För att komma åt problemet med klotter och skadegörelse samarbetar också polisen med bland andra fastighetsägare, kommun och andra aktuella samhällsaktörer.