Sök
Stäng Meny

Backa barnet – samverkan för barnets bästa

Ett barn – en plan. Polisen utvecklar arbetsmetoder i samverkan med andra organisationer – för barnets bästa.

Backa barnet är ett långsiktigt samarbete mellan lokalpolisområde Ystad, Ystad kommun och Region Skåne. Med handfasta verktyg ska aktörerna arbeta tillsammans över yrkesgränserna, i syfte att skapa en trygg och säker uppväxt för varje barn och ungdom i Ystad kommun. Det ska ske genom främjande, tidiga och samordnade insatser. Backa barnet är ett pilotprojekt och utgår från den så kallade Skottlandsmodellen.

Det nationella utvecklingsarbetet leds av utvecklingscentrum Mitt vid polisens nationella operativa avdelning (Noa). De deltar även i det konkreta utvecklingsarbetet tillsammans med organisationerna i Skåne. Utvecklingscentrum Mitt ansvarar för metodutveckling inom polisen när det gäller verksamhetsområdet Barn och unga.

Vill du veta mer? Besök gärna den gemensamma sidan backabarnet.se.