Stöld av och i motorfordon - polisens arbete

Polisen jobbar brottsförebyggande mot inbrott i fordon och stöld av fordon på många håll genom samverkan med parkeringsbolag och kommunen.

Förhör och brottsplatsundersökning görs tidigt

För att polisen ska lyckas med att klara upp stölder av och inbrott i bilar och andra motorfordon är det viktigt med tidig bevissäkring såsom förhör med vittnen och att säkra spår.

Bakom brotten ligger ibland organiserade ligor som rör sig snabbt över landet. Att arbeta mot organiserad brottslighet är ett så kallat strategiskt initiativ i Polismyndigheten verksamhetsplan. Det omfattar bland annat arbete mot internationella brottsnätverk och seriebrottslighet.

Samverkan med parkeringsbolag och kommun

Mycket bilrelaterad brottslighet i ett bostadsområde bidrar till otrygghet hos allmänheten. Polisen jobbar brottsförebyggande på många håll genom samverkan med parkeringsbolag och kommunen.

Det kan handla om att förbättra belysning och sätta övervakningskameror på brottsdrabbade parkeringsytor.