Terrorism – polisens arbete

Polisen har det övergripande ansvaret för ordning och säkerhet i Sverige, vilket bland annat innebär att polisen är samhällets första resurs för att direkt ingripa mot ett påbörjat terrorattentat eller annat angrepp med grovt och omfattande våld.

Polismyndigheten kan även bedriva förundersökningen vid ett genomfört attentat och stöttar också Säkerhetspolisen vid exempelvis utredningar och spaning mot misstänkt förberedelse till terrorism.

Råd om hur allmänheten kan agera om ett attentat skulle ske

Advice in the case of a terrorist attack, English subtitles (external media)

I händelse av terrorattentat

Fly

  • Lämna platsen
  • Sätt dig i säkerhet
  • Notera nödutgångar

Sök skydd

  • Sök upp en säker plats
  • Var uppmärksam
  • Slå av ljudet på telefonen
  • Ring inte i onödan till personer i riskområdet

Larma

  • Ring 112 så fort du kan
  • Berätta om platsen, vad som hänt och om gärningsmännen

Var sparsam med mobilnätet

Vid ett terrorattentat är det viktigt att du är sparsam med att använda mobilnätet för att ge utrymme till alla blåljusaktörer som behöver använda samma nät för att kommunicera med varandra när vi hanterar attentatet.

Arbetet mot terrorism

Polisens arbete utgår från den svenska nationella strategin mot terrorism. Polisen arbetar inom alla områden i strategin men med huvudfokus på att förhindra och hantera attentat.

Processansvaret inom polisen för det arbetet ligger hos den nationella operativa avdelningen.

Förebygga, förhindra och försvåra – den svenska strategin mot terrorism, på Regeringskansliets webbplats

God ingripandeförmåga

Polisen har en god förmåga att ingripa vid terrorattentat. Den vanliga ingripandepolisen kommer att vara första polisresurs på plats. Därför genomförs övningar och utbildningar i hur polisen hanterar terrorattentat.

Utöver detta finns särskilda insatsförmågor i samtliga regioner som är tränade för att klara av särskilt svåra ingripanden vid grova brott så som terror.

Den nationella insatsstyrkan är samhällets yttersta resurs vid terroristangrepp och förstärker de övriga förmågorna vid ett inträffat attentat. Nationella insatsstyrkan har ett specifikt uppdrag när det gäller bekämpning av terrorism i samverkan med Säkerhetspolisen.

Brottsförebyggande arbete

Polisen prioriterar närvaro och synlighet på offentliga platser och platser där många människor vistas. Det är en del av polisens brottsförebyggande arbete eftersom allmänheten är ett tydligt mål vid terrorattentat. Att poliser patrullerar en plats behöver dock inte betyda att det finns en specifik risk för terrorattentat.

Polismyndigheten har tillsammans med Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, tagit fram en vägledning för att stärka skyddet mot terrorattentat som riktar sig mot allmänheten. Vägledningen vänder sig till privata och offentliga aktörer som verkar i miljöer där många människor befinner sig och kan användas vid exempelvis utbildningar inom säkerhet och skydd.

Vägledning – samverkan vid pågående dödligt våld i publik miljö

Affisch med polisens råd vid ett attentat

Folder med polisens råd vid ett attentat

Information om terrorberedskap