Javascript är inte påslaget i din webbläsare. Vi rekommenderar att javacsript är aktiverat i webbläsaren, för bästa användning av webbplatsen.

Terrorism - polisens arbete

Polisen har det övergripande ansvaret för ordning och säkerhet i Sverige, vilket bland annat innebär att polisen är samhällets första resurs för att direkt ingripa mot ett påbörjat terrorattentat eller annat angrepp med grovt och omfattande våld.

Polismyndigheten bedriver även förundersökningen vid ett genomfört attentat och stöttar också Säkerhetspolisen vid exempelvis utredningar och spaning mot misstänkt förberedelse till terrorism.

Råd om hur allmänheten kan agera om ett attentat skulle ske

Polisen har tagit fram ny information kring hur allmänheten kan agera, om ett attentat, mot all förmodan, skulle ske.

Advice in the case of a terrorist attack, English subtitles (external media)

I händelse av terrorattentat

Fly

  • Lämna platsen
  • Sätt dig i säkerhet
  • Notera nödutgångar

Sök skydd

  • Sök upp en säker plats
  • Var uppmärksam
  • Slå av ljudet på telefonen
  • Ring inte i onödan till personer i riskområdet

Larma

  • Ring 112 så fort du kan
  • Berätta om platsen, vad som hänt och om gärningsmännen

Arbetet mot terrorism

Polisens arbete utgår från den svenska nationella strategin mot terrorism. Polisen arbetar inom alla områden i strategin men med huvudfokus på att förhindra och hantera attentat.

Processansvaret inom polisen för det arbetet ligger hos den nationella operativa avdelningen.

Förebygga, förhindra och försvåra – den svenska strategin mot terrorism, på Regeringskansliets webbplats

Polisen har en god förmåga att ingripa vid terrorattentat. Den vanliga
ingripandepolisen kommer att vara första polisresurs på plats. Därför genomförs övningar och utbildningar i hur polisen hanterar terrorattentat.

Utöver detta finns insatsförmågor i samtliga regioner som är tränade för att klara av särskilt svåra ingripanden vid grova brott så som terror.

Nationella insatsstyrkan samverkar med Säkerhetspolisen

Den nationella insatsstyrkan är samhällets yttersta resurs vid terroristangrepp och förstärker de övriga förmågorna vid ett inträffat attentat. Nationella insatsstyrkan har ett specifikt uppdrag när det gäller bekämpning av terrorism i samverkan med Säkerhetspolisen.

Brottsförebyggande arbete

Polisen prioriterar närvaro och synlighet på offentliga platser och platser där många människor vistas. Det är en del av polisens brottsförebyggande arbete eftersom allmänheten är ett tydligt mål vid terrorattentat. Att poliser patrullerar en plats behöver dock inte betyda att det finns en specifik risk för terrorattentat.

Affisch med polisens råd vid ett attentat

Folder med polisens råd vid ett attentat

Till toppen