Unga och alkohol - polisens arbete

När ungdomar är berusade ökar risken för att de utsätts för eller begår brott. Ett av polisens uppdrag är att förhindra att det händer.

Unga och alkohol

För föräldrar är det en extra utmanade tid att se till att våra tonåringars firande inte slutar på fel sätt. Prata med ditt barn om alkohol och köp aldrig ut. Langning är en brottslig handling som kan få många negativa följder - till exempel är risken för att utsättas för brott betydligt större om man är berusad.

Om unga och alkohol på webbplatsen Tonårsparlören 

Langning av alkohol - polisens arbete

Valborg och skolavslutning

Under Valborg och liknande festkvällar är det framförallt områdespoliser och uttryckningspoliser som syns ute på stan. Polisen samarbetar med ett stort antal andra aktörer som fältassistenter, kommunen, nattvandrare och ordningsvakter för att skapa trygghet bland allmänheten. 

Råd till föräldrar

  • Ha en öppen dialog om med din tonåring om inställning till alkohol, fester och att vara ute sent på kvällarna.
  • Prata gärna med föräldrarna till ditt barns kompisar så att ni är fler som har koll.
  • Var beredd att åka iväg under kvällen om något skulle hända.
  • Ring polisen om något händer; akut 112, ej akut 11414

Langning av alkohol

För att stoppa langning till ungdomar arbetar polisen med att identifiera och ingripa mot langare. Det kan exempelvis ske genom att polisen bedriver spaning mot misstänkta langare.

Polisen spanar också runt försäljningsställen som systembolag för att upptäcka misstänkta langare. Det förekommer även att sprit säljs från en bagagelucka. Alkoholen har ofta ett tveksamt ursprung och kan i värsta fall vara träsprit.

Polisen samarbetar också med tullen för att identifiera personer som tar in stora mängder alkohol vid gränsen. Andra insatser kan vara förebyggande som att sprida information till ungdomar, tonårsföräldrar med flera.

Vad menas med langning?

  • Med langning menas att någon illegalt förser personer med droger, till exempel alkohol, oftast genom försäljning.
  • Det är olagligt att sälja, köpa ut eller ge bort starköl, vin och sprit till personer under 20 år.
  • Folköl får inte säljas till ungdomar under 18 år.
  • På restaurang måste man ha fyllt 18 år för att köpa alkohol.
  • Straffet för langning är böter eller fängelse i upp till två år, vid grova brott upp till fyra år.

Häller ut alkohol och kontaktar föräldrarna

Polisen ska ingripa mot ungdomar på stan under 20 år som är berusade och/eller bär på alkohol och ungdomar under 18 år som har sällskap med någon som bär på alkohol.

Polisen arbetar ofta med ett så kallat direktförverkarande av alkohol, vilket innebär att polisen häller ut alkoholen.

Om någon är under 18 år, som antingen är påverkad, innehar alkohol eller är tillsammans med någon annan som har alkohol kontaktar polisen föräldrarna och ber dem hämta sina barn.

Polisen kan även kontakta föräldrar till den eller de minderåriga personer som finns i sällskapet, till exempel någon som går bredvid kompisen med alkohol.

I de fall föräldrarna inte vill hämta hem sina barn ska polisen skriftligen informera socialtjänsten. Föräldrarna informeras om att en sådan anmälan kommer att göras.

Tipsa polisen!

Polisen tar gärna emot tips från allmänheten om personer som säljer alkohol till ungdomar. Vid tips ring 114 14.