Ungdomsbrott - polisens arbete

Ett av polisens viktigaste uppdrag är att förhindra ungdomar från att begå brott. Polisen är också skyldig att snabbt utreda vad som hänt när en ung person misstänks för att ha begått ett brott.

Brottsförebyggande arbete är viktigt

Polisen arbetar på många olika sätt för att förhindra ungdomar från att begå brott. Bland annat rör sig polisen på platser där ungdomar samlas och många brott begås.  

Polisen försöker också att på olika sätt att försvåra för ungdomar att få tag i och dricka alkohol. 

Polis och ungdomar i samtal

En viktig del i polisens förebyggande arbete är samarbetet med till exempel socialtjänst, skolor och frivilligorganisationer. På flera platser i landet delar polisens ungdomsenheter och socialtjänsten lokaler.

Utredningen ska ske så snabbt som möjligt

När polisen utreder ett brott där den misstänkte är under 18 år ska utredningen ske så snabbt som möjligt. Det är viktigt för att utredningen ska bli så bra som möjligt och för att kopplingen mellan brottet och straffet ska bli tydlig.

Det får ta högst sex veckor från att polisen underrättat en person under 18 år om misstanke tills dess att åklagaren beslutar om åtal ska väckas eller inte, om ett strafföreläggande ska utfärdas eller om ärendet ska läggas ned.

Polisen informerar socialtjänsten om ungdomar i riskzon

Ungdomars brottslighet är komplex och det finns inga enkla lösningar. Enligt forskningen behövs brottsförebyggande insatser från många håll i samhället: från skola, socialtjänst och fritidsverksamhet.

Det är polisens ansvar att informera socialtjänsten om de ungdomar vi bedömer löper risk att hamna i brottslighet, så att socialtjänsten kan ge dem och deras familjer det stöd och den hjälp de behöver.

Särskild satsning på ungdomar

Polisen arbetar med sociala insatsgrupper för unga som riskerar att bli kriminella. Arbetssättet innebär bland annat att polisen, socialtjänsten och skolan samverkar kring ungdomar som har begått brott.

Polisen i Almedalen 2019: "Vi måste använda samhällets alla resurser för att skydda de mest utsatta barnen." 

Till toppen