Sök
Stäng Meny

Ungdomsrån

Polisen ser en ökning av personrån mot unga av unga i vissa områden. Det är ett integritetskränkande brott som polisen prioriterar.

Polisen följer brottsutvecklingen mycket noga och utgår från brottsutsatta platser, tider och tillvägagångssätt för att förebygga personrån mot unga. Det kan handla om ökad närvaro, kamerabevakning och samverkan med andra aktörer som socialtjänst, skola och föreningsliv.

Vid ett rån är det väldigt viktigt att larma direkt. Ju snabbare polisen kan vara på plats desto mindre sökområde och större förutsättningar att säkra spår och hitta gärningspersonerna. Bra vittnesuppgifter har också stor betydelse för att klara upp personrån.

När polisen utreder ett brott där den misstänkte är under 18 år ska utredningen ske så snabbt som möjligt. Det är polisens ansvar att informera socialtjänsten om de ungdomar vi bedömer löper risk att hamna i brottslighet.