Polisens minnesdag

Minnesdagen är en dag då vi särskilt uppmärksammar och hedrar anställda inom polisen som omkommit i tjänsten. Minnesdagen infaller den första lördagen i oktober varje år. Vartannat år anordnas en minneshögtid i Stockholm.

 • Polisens minnesdag i Kungsholms kyrka i Stockholm
  Minneshögtid i Kungsholms kyrka i Stockholm vid polisens minnesdag 2021. Bild: Polisen
 • Polisens minnesdag i Kungsholms kyrka i Stockholm
  Stockholmspolisens musikkår inleder minneshögtiden i Kungsholms kyrka med en trumpetfanfar. Bild: Polisen
 • Polisens minnesdag i Kungsholms kyrka i Stockholm
  Från vänster: rikspolischef Anders Thornberg, prins Daniel, inrikesminister Mikael Damberg, säkerhetspolisens dåvarande chef Klas Friberg, regionpolischeferna Klas Johansson, Carina Persson och Mikael Säll Lindahl. Bild: Polisen
 • Polisens minnesdag i Kungsholms kyrka i Stockholm
  Ordföranden för arbetstagarorganisationerna tänder ljus för 121 polisanställda som omkommit i tjänsten. Bild: Polisen
 • Polisens minnesdag i Kungsholms kyrka i Stockholm
  Rikspolischef Anders Thornberg håller tal under minneshögtiden i Kungsholms kyrka i Stockholm. Bild: Polisen
 • Polisens minnesdag i Kungsholms kyrka i Stockholm
  Poliskörerna sjunger Gabriellas sång. Bild: Polisen
 • Polisens minnesdag i Kungsholms kyrka i Stockholm
  Stockholmspolisens musikkår. Bild: Polisen
 • Polisens minnesdag i Kungsholms kyrka i Stockholm
  Polisens minnesbok med namn på de kollegor som omkommit i tjänsten. Bild: Polisen
 • Polisens minnesdag i Kungsholms kyrka i Stockholm
  Polisens minneshögtid i Kungsholms kyrka i Stockholm. Prins Daniel bugar vid ljusaltaret och minneskransen. Bild: Polisen
1/9

Vid årets minneshögtid, som ägde rum i Kungsholms kyrka i Stockholm, närvarade rikspolischef Anders Thornberg, polisens nationella ledningsgrupp, säkerhetspolisens dåvarande chef Klas Friberg, prins Daniel, inrikesminister Mikael Damberg och ordföranden i arbetstagarorganisationerna samt minnesdagens arbetsgrupp med ordförande Dan Persson.

Minneshögtiden innehöll musik av polisens musikkår, poliskörerna och solister samt tal och ljuständning. Regionpolischeferna Klas Johansson, Carina Persson och Micael Säll Lindahl höll var och en ett personligt tal om en händelse där en kollega omkommit i tjänsten.

Polismyndighetens minnesdag hedrar de som omkommit från år 1965 till följd av

 • Brott som skett på grund av tjänsteutövning eller anställning
 • Olyckor som skett vid utförandet av en arbetsuppgift
 • Olyckor som inträffat vid resor till eller från förrättningsställe/uppdrag.