Sök
Stäng Meny

"Alla medarbetare i polisen behövs!" - Replik DI 18/1

Rikspolischef Anders Thornberg: Vi behöver bli fler anställda för att möta brottsutvecklingen och för det fortsätter vi att se över och utveckla arbetsvillkor och karriär- och utvecklingsvägar.

Det är viktigt för att kunna attrahera nya medarbetare och för att de som lämnat myndigheten ska vilja komma tillbaka.

Joakim Söderström, före detta polis, gör en matematisk övning i en debattartikel som skulle visa hur Polismyndigheten ska kunna få fram många tusen extra poliser genom att minska på administration och på stödavdelningarna. Det är en mycket förenklad bild.

Polismyndigheten är Sveriges största förvaltningsmyndighet. Det ställer stora och ofta lagstadgade krav på administration och går inte att jämställa med exempelvis privata företag. Söderström hävdar att polisens administration är överdimensionerad. Att jämföra olika myndigheters nyttjade av stödfunktioner och graden av administration är vansklig men ett sätt att se det på är måttet av kärnverksamhet. Genomsnittet i staten för andel som är anställda i myndighetens kärnverksamhet var 66 procent i dec 2021. Inom polisen var det 73 procent, enligt Arbetsgivarverkets siffror. 

Således arbetar fler medarbetare i vår kärnverksamhet än det gör i många andra statliga myndigheter. Men även vi måste som alla andra ständigt sträva på effektivering och minskad administration, vilket vi naturligtvis gör.

Stödavdelningarna (som Söderström hävdar kan minska) finns för att poliser ska ägna sig åt det de är bäst på- att bekämpa brott. Utan detta stöd skulle polisverksamheten inte fungera tillfredsställande och det gynnar endast kriminella.

För att kunna ligga i framkant när det gäller brottsbekämpningen samt effektivisera polisarbetet och frigöra resurser för det måste vi exempelvis vara framgångsrika inom it-området där vi av säkerhetsskäl i stor utsträckning utvecklar våra egna it-lösningar internt. För att klara den omfattande tillväxten av fler polisanställda samt vår utbildningsverksamhet krävs en HR-avdelning, där även utbildare och instruktörer ingår. För att avlasta polisverksamheten när det gäller kommunikation krävs medarbetare som agerar presstalespersoner, tar fram faktaunderlag, stödjer i den interna kommunikationen. På samma sätt behöver vi en rättsavdelning så vi på ett rättssäkert sätt kan bedriva polisverksamhet samt fatta juridiskt säkerställda beslut inom exempelvis tillståndshanteringen. En ekonomiavdelning behövs för att kunna hantera en budget på 34 miljarder kronor årligen med mera.

Vi behöver bli fler anställda för att möta brottsutvecklingen och för det fortsätter vi att se över och utveckla arbetsvillkor och karriär- och utvecklingsvägar. Det är viktigt för att kunna attrahera nya medarbetare och för att de som lämnat myndigheten ska vilja komma tillbaka. Utöver det pågår även ett arbete för att kunna ge mer seniora medarbetare möjlighet att stanna kvar längre i myndigheten.

Varje medarbetare är lika viktig för det brottsbekämpande uppdraget oavsett om man är anställd inom stödfunktioner eller i kärnverksamheten. Rätt person med rätt kompetens på rätt plats.

Alla behövs!

Rikspolischef Anders Thornberg 

Texten i DI Replik