Begåvningstest i antagningen för polisutbildning i fokus

Polismyndigheten har fått de senaste veckorna fått flera frågor kring urvalsprocessen för att bli antagen till polisutbildningen och särskilt ett av delmomenten, som är ett begåvningstest.

I januari gjordes en ny normering, alltså referensbedömning, för första gången på runt 20 år.

– Vi behövde uppdatera normeringen så att det bättre speglar samhället, säger Henrik Dider, HR-direktör vid Polismyndigheten.

Prövningen innebär att den sökande i ett tidigt skede genomför ett begåvningstest som kallas UNIQ. Vid ett test kan resultatet bli 1-9 poäng på den så kallade Stanine-skalan. Ett resultat på mellan 3 och 7 Staninepoäng indikerar att den sökande har en normalbegåvning. Polismyndigheten beslutade 2015 att låta 3 poäng ge godkänt resultat istället för tidigare 4 poäng, då båda dessa resultat indikerar normalbegåvning.

I januari 2022 gjorde Plikt och Prövningsverket en ny normering på uppdrag av Polismyndigheten.

Normering avgör hur många poäng som behövs på ett test för att ge ett visst resultat. En grupp av personers resultat får utgöra referens för hur ett enskilt resultat ska uttolkas. Den senaste normeringen genomfördes 2003. Den baserades på resultatet från knappt tusen personer, majoriteten män. Den normering som gäller sedan i januari i år baseras på resultatet av strax över 14 000 personers testresultat under åren 2019-2021, könsfördelningen var jämnt fördelad. Syftet var att säkerställa en aktuell prövning med utgångspunkt från dagens samhälle och med ett robust urval.

– Huruvida den nya normeringen ytterst innebär att fler sökande än tidigare kan påbörja polisutbildningen är för tidigt att säga. För att kunna påbörja utbildningen behöver man ju även godkänt även på en rad andra test, exempelvis personlighetstest och psykologisk prövning, säger Henrik Dider.

Vid de senaste årens antagningar till polisutbildningen har runt 40 procent av de sökande inte uppfyllt behörighetskraven. Ungefär hälften av de behöriga inställer sig till prövning. Runt en fjärdedel av de som genomför en prövning blir godkända. För närvarande är runt 3000 studenter inskrivna på polisutbildningen, som bedrivs vid fem lärosäten i landet.

Om antagningskraven till polisutbildningen

Uppdaterad kravprofil för polisutbildningen (nyhet)