Beslutet att avvisa Rasmus Paludan var rätt

Polisen i region Syd anser sig ha haft stöd i lag för beslutet, då det fattades utifrån rådande förutsättningar den 28 augusti.

Den 28 augusti fattade polisen i region Syd beslut om att avvisa Rasmus Paludan vid Lernacken och belägga honom med ett inreseförbud på två år. Grunden till beslutet var att Rasmus Paludan ansågs utgöra ett hot mot allmän ordning och säkerhet i Sverige.

När beslutet fattades var han enligt polisens uppfattning dansk medborgare och inte registrerad som svensk medborgare.  Han har, när han blev delgiven beslutet, inte heller själv uppgivit att han anser sig vara svensk medborgare.

I efterhand har Rasmus Paludan ansökt om att få förklaras som svensk medborgare, och Migrationsverket har en månad efter Polismyndighetens beslut, den 28 september, fattat beslut om att han ska förklaras vara svensk medborgare.

Polisen i region Syd anser sig därmed ha haft stöd i lag att beslutet att avvisa Rasmus Paludan den 28 augusti.

Mattias Sigfridsson
Polismästare
Biträdande chef polisområde Malmö